Weer terug in de USA /     Back again in the USA

13-04-2024

23 -30 april 2024 / April 23 - 30, 2024

Van Madison via Oshkosh, Marchfield naar Minneapolis in  Minnesota. Vandaar door naar het noorden Duluth aan het Superior meer Het was erg slecht weer dus de was maar gedaan (moet ook gebeuren). toen weer door via Virginia naar International falls. Hier de USA verlaten en Canada in. Ik ga dus verder in Canada.

From Madison via Oshkosh, Marchfield to Minneapolis, Minnesota. From there to the north to Duluth on Lake Superior. The weather was very bad so I had to do the laundry (which also had to be done). then on again via Virginia to International Falls. Leave the USA here and enter Canada. So I will continue in Canada.

19 - 22 april 2024 / April 19 -22, 2024

Ik ben onderweg naar Madison WI. Daar wil ik het weekend verblijven en de F1 kijken (laat in de avond en 's nachts). Het waren korte nachten, ook door de vrees dat ik mijn paspoort kwijt was. Kan ik daar gelijk uitrusten. Het was weer een mooie overwinning van Max Verstappen. Morgen weer verder in de richting van Minneapolis. Onderweg tevens weer even mijn vuilwatertanks kunnen legen en mijn schoonwatertank kunnen vullen.

I'm on my way to Madison WI, I want to stay there for the weekend and watch F1 (late evening and at night). Also after the short nights with the fear that I had lost my passport. Can I rest there right away? It was another great victory for Max Verstappen. Tomorrow we continue towards Minneapolis. Along the way, I will drain the grey and black water tanks and fill up my withe water tank.

17 - 18 April 2024 / April 17 -18,2024

Toen ik in Breda was, was ik er achter gekomen dat ik mijn paspoort miste. Overal in mijn auto en trailer gekeken en ik kon het nergens vinden. Dus even op internet gezocht wat ik allemaal moest doen voor een nieuw paspoort. Terwijl ik dat aan het doen was tevens gelijk richting Chicago (Daar zit het dichtstbijzijnde Nederlandse consulaat) aan het rijden en bellen met de ambassade in Washington. Het ambassade personeel vertelde mij omdat er een visa in mijn paspoort zit, moest ik aangifte doen van verlies bij de politie. Toen ik 18 april opstond was het erg koud en wilde ik naar de politie om aangifte te doen. Omdat het zo koud was trok ik mijn vest aan. Wat schertst mijn verbazing: in de borstzak van dat vest zat mijn paspoort. Jippie, gelukkig is het weer terecht. Dit direct weer bij de ambassade gemeld.  Ik kan weer richting het noorden.

When I was in Breda, I discovered I was missing my passport. I in my car and trailer and couldn't find it anywhere. So, I checked the internet to see what I had to do for a new one. While I did it, I immediately drove towards Chicago (the closest Dutch consulate there is. ) and called the Embassy in Washington. The embassy staff told me, that since there was a visa in my passport, I'll had to report the loss to the police. When I got up on April 18 it was cold. And I wanted to go to the police to report it. But because it was so cold I put on my cardigan. And what a surprise, in the breast pocket of that cardigan, is my passport. Fortunately, it is back again. This was immediately reported to the Embassy. And I can head north again.

16 april 2024 / April 16, 2024

's Morgens naar het winkeltje/restaurant. Ik moest toch ontbijten, dus heb ik daar meteen ontbeten. Daar aangekomen vroeg ze of ik de extra souvenirs gevonden had. Ze had een tasje met souvenirs (ansichtkaarten, Stressbal) aan het portier van mijn auto gebonden. Tijdens het ontbijt vroeg ze of ze een foto van mij mocht nemen voor de plaatselijke krant en of ik wat wilde vertellen over het Nederlandse Breda. Na dit interview en het ontbijt ben ik weer op stap gegaan. richting Wisconsin.

In the morning I went to the shop/restaurant, I had to have breakfast anyway, so I had breakfast there. When I got there she asked if I had found the extra souvenirs, she had tied a bag with souvenirs (postcards, Stress ball) to the door of my car. During breakfast, she asked if she could take a photo of me for the local newspaper and if I wanted to tell something about Breda in the Netherlands. After this interview and breakfast, I went to the car to drive to Wisconsin.

15 april 2024 / April 14, 2024

Klaar om naar Breda te gaan, maar een klein probleem: een lekke band op de trailer. Eerst even laten maken. maar tijdens de reparatie van de band, brak de as ophanging. Nu aan de andere kant van de trailer dan vorig jaar. Ook dit moet even gerepareerd worden. Dus met enige vertraging op naar Breda Iowa USA. In Breda aangekomen, even gevraagd waar ik mijn trailer kon parkeren en eventueel overnachten. De mensen hier zeiden, overal maar niet voor een brandweer hydrant/standpijp. Zo gezegd zo gedaan. Toen door het dorpje gegaan en wat foto's genomen. Tevens op het gemeentehuis geweest en onder andere met met de burgermeester gesproken. Ze waren blij iemand te ontmoeten uit het originele Breda. Ik heb nog wat souvenirs meegekregen. Later nog even bij de Bredase golfclub geweest. Terwijl ik daar was kwamen er diverse mensen binnen die vroegen of ik de persoon was die uit het Nederlandse Breda kwam. Bij het bevestigende antwoord, boden ze gelijk wat te drinken aan. Daarna gezellig met ze in gesprek geweest. Tevens kwam er een telefoontje dat ik de volgende dag naar een winkel/restaurantje langs moest komen voor mijn vertrek. Tevens kwam er een burgermester van een naburig dorp Lake view. Hij wilde mij ook zijn dorp laten zien. Dus met hem mee geweest naar Lake View. Hij was daar al 17 jaar burgemeester en had veel in het dorp opgebouwd. Hij was daar erg trots op. Hij had zijn eigen klein museum met een model trein baan (ik heb er geen foto's van: lege batterij). Het was erg mooi gedaan. Daarna terug naar Breda.

I was ready to go to Breda, but a small problem, and a flat tire on the trailer. Have it made first. But during the tire repair, the axle mount broke, now on the other side of the trailer than last year. This also needs to be repaired. so with some delay on to Breda Iowa USA. When I arrived in Breda and asked where I could park my trailer and possibly spend the night. All the people here said, everywhere but not in front of a fire hydrant. So said so done. I'll walk through the village and take some pictures. I also visited the town hall and spoke with the mayor, among other things. they were happy to meet someone from the original Breda. I got some souvenirs. Later we went to the Breda golf club. While I was there several people came in and asked if I was the person from Breda in the Netherlands. If the answer was yes, they immediately offered something to drink. Afterward, I had a nice chat with them. There was also a phone call that I had to come to a shop/restaurant long before I left the next day. A mayor from a neighboring village of Lake View also came, he also wanted to show me his town. So we went with him to Lake View, he had been mayor there for 17 years and had built up a lot in the village. He was very proud of that. He had his little museum with a model train layout (I don't have any pictures of it with a dead battery). It was very nicely done. Then back to Breda.

10 - 13 april 2024 / April 10 - 13, 2024

Vertrokken van uit de Ozarks naar Des Moins Iowa, met tussenstops in Sedalia en Eagleville. Maandag ga ik dan naar Breda.

Departed from the Ozarks to Des Moines Iowa, with stops in Sedalia and Eagleville. I'll go to Breda on Monday.

9 april 2024 / April 9, 2024

Het gaat beginnen: de trip naar Alaska. Vandaag van North Little Rock naar de Ozarks gereden en overnacht bij een Cracker Barrel in Branson Missouri.

Its going to start my travel to Alaska. Today I drove from North Little Rock to the Ozarks and spent the night at a Cracker Barrel in Branson Missouri.

8 april 2024 / April 8, 2024

Het was lekker weer vandaag en ik heb de zonsverduistering goed kunnen zien. Ik heb geprobeerd foto's te nemen. Het zijn niet kwalitatief de beste foto's die ik gemaakt heb maar met een eclips  brilletje voor de lens zie je toch wat.

The weather was nice today and I was able to see the solar eclipse well and tried to take pictures. These are not the best quality photos I have taken, but with eclipse glasses in front of the lens you can still see something.

4 april 2024 / April 4, 2024

Ja, ik heb alles gedaan, heb dus water en ben gelijk gaan douchen. Daarna boodschappen gedaan  even de hoognodige voorzieningen. Zodat ik een paar dagen vooruit kan. Nu ga ik alles regelen wat betreft verlenging kenteken en andere administratieve zaken. Maandag afwachten voor de algehele zonsverduistering en hopen dat het helder weer is.

Yes, I did everything, so I have water and immediately took a shower. Then we went shopping for the much-needed supplies. So that you can get out for a few days. Now I will arrange everything regarding renewal of license plate. and other administrative matters than waiting for the total solar eclipse on Monday. Let's hope the weather is clear now.

3 april  2024 / April 3, 2024

vandaag na een lange reis weer in mijn trailer aangekomen. ik ga direct slapen en morgen de trailer voorzien van water en levensmiddelen. 

Today I arrived back in my trailer after a long journey. I'm going to sleep straight away and tomorrow I'll supply the trailer with water and food.