Weer naar Nederland / Again to the Netherlands

23-09-2019

23 september 2019 / September 23, 2019

Het was weer even lekker om in Nederland te zijn, maar ik ben weer terug in de States. Het was een lange reis terug, omdat ik in Frankfurt moest overstappen naar Las Vegas met een wachttijd van +12 uur. Gelukkig ben ik nu weer bezig met mijn reis.

It was nice to be in the Netherlands again but I am back in the States. It was a long journey back because I had to transfer to Las Vegas in Frankfurt with a waiting time of +12 hours. But I am busy with my journey again.

6 september 2019/ September 6, 2019

Vanochtend de RV naar de dealer gebracht voor de dakreparatie. Dit gaat ongeveer 2 weken duren, dus mooi de tijd om even naar Nederland terug te keren. Een mooie bijkomstigheid is de verzekering betaald de reis. Ik kon ook 2 weken in een hotel in Las Vegas gaan zitten, maar dat was duurder en ik mag tot $2000,00 declareren. Dan kan ik dus beter naar Nederland vliegen. Zit nu op het vliegveld van Las Vegas en wacht op mijn vlucht naar Frankfurt en daar overstappen naar Amsterdam Schiphol. Daar kom ik jullie tijd morgenavond aan. 

This morning I brought the RV to the dealer for the roof repair. This is going to take about 2 weeks, so it's good time to return to the Netherlands. A nice extra is the insurance will pay for the trip. I could also sit for 2 weeks in a hotel in Las Vegas but that was more expensive and I can declare up to $ 2000.00. and then I can better fly to the Netherlands. I am now at Las Vegas Maccaran airport and waiting for my flight to Frankfurt and transfer to Amsterdam Schiphol. Where I will arrive at your time tomorrow evening.