Weer naar Nederland / Again to the Netherlands

06-09-2019

6 september 2019/ September 6, 2019

Vanochtend de RV naar de dealer gebracht voor de dak reparatie. Dit gaat ongeveer 2 weken duren, dus mooi de tijd om even naar Nederland terug te keren. Een mooie bijkomstigheid is de verzekering betaald de reis. Ik kon ook 2 weken in een hotel in Las Vegas gaan zitten maar dat was duurder en ik mag tot $2000,00 declareren. en dan kan ik dus beter naar Nederland vliegen. Zit nu op het vliegveld van Las Vegas en wacht op mijn vlucht naar Frankfurt en daar overstappen naar Amsterdam Schiphol . Daar kom ik jullie tijd morgenavond aan. 

This morning I brought the RV to the dealer for the roof repair. This is going to take about 2 weeks, so it's good time to return to the Netherlands. A nice extra is the insurance will pay for the trip. I could also sit for 2 weeks in a hotel in Las Vegas but that was more expensive and I can declare up to $ 2000.00. and then I can better fly to the Netherlands. I am now at Las Vegas Maccaran airport and waiting for my flight to Frankfurt and transfer to Amsterdam Schiphol. Where I will arrive at your time tomorrow evening.