Terug naar de USA / Back to the USA

11-05-2021

11-5-2021 / May 11, 2021

Zo vandaag naar Amerika gevlogen. Na diverse controles op Schiphol eindelijk aan boord van het vliegtuig naar Atlanta USA. Aan boord zitten ook een aantal oud colegea van vlieg uitrustingen die voor een cursus naar de USA vliegen. In Atlanta aan gekomen de paspoort controle, er was blijkbaar iets aan de hand want ik moest mee komen voor verdere controle. Aan gekomen bij de grens controle wordt mij uitgelegd dat het bezoeken van Amerika voor toeristische doel einden officieel niet mag en dat ze wat zaken gingen uitzoeken. Na een lange dag in een afgesloten wacht ruimte werd mij verteld dat ik terug moest naar Nederland, balen. Ik werd later die avond door twee grenswachtenn begeleid naar een vliegtuig dat mij naar Nederland mee nam. Ze blijven bij mij tot ik in de kist ben, Ik lijk wel een gevaarlijke crimineel. Aan boord kon ik uiteindelijk even via wifi contact op nemen met Nederland dat ik weer terug kwam. Want in die wacht ruimte waar ik de hele dag had doorgebracht< was gebruik van telefoon en computers verboden. Ik kreeg er gelukkig wel koffie fris en eten. Ook aan boord van het KLM toestel werd ik verwend door het personeel. Ze vonden het verschrikkelijk wat ik had meegemaakt. Dat ze daar in Nederland niet van hadden gezecht voor het vertrek. Dat had mij een hoop geld en tijd gescheeld. Dus was dit een retourtje USA. ik heb nog nooit zo kort een bezoek aan Amerika gehad ( plus minus 14 uur).

So flew to America today. After several checks at Schiphol, we finally boarded the plane to Atlanta USA. Also on board are a number of old colleagues of flying equipment that fly to the USA for a course. Arrived in Atlanta passport control, apparently something was wrong because I had to come along for further control. Arriving at the border control it is explained to me that visiting America for tourist purposes is officially not allowed and that they were going to investigate some things. After a long day in a closed waiting room I was told that I had to go back to the Netherlands, bummed. Later that evening I was escorted by two border guards to a plane that took me to the Netherlands. They stay with me until I'm in the coffin, I look like a dangerous criminal. On board I was eventually able to contact the Netherlands via WiFi that I would return. Because in that waiting room where I had spent the whole day, the use of telephones and computers was forbidden. Luckily I did get coffee and food. I was also spoiled by the staff on board the KLM aircraft. They thought it was terrible what I had experienced. That they hadn't said that in the Netherlands before they left. That would have saved me a lot of money and time. So this was a return ticket to the USA. I've never had such a short visit to America (plus minus 14 hours).