Terug in de USA / Back to the USA

02-11-2022

2 - 11 - 2022 / Noveber 2, 2022

Na een paar verplaatsingsdagen aan gekomen ten zuiden van Chicago. Morgen rijd ik naar het begin van de Route 66. Het startpunt ligt aan het begin van Adams street in Chicago. Maar eerst moet ik mijn trailer ergens lang de route parkeren. Dat doe ik 's morgen en ga dan naar het beginpunt. Al rijdende kom ik vanzelf bij mijn trailer en dan hangt het van het tijdstip af of ik verder ga of een nacht daar blijf slapen. Maar dat zie ik morgen wel.

Arrived south of Chicago after a few travel days. Tomorrow I will drive to the start of Route 66. The starting point is at the beginning of Adams Street in Chicago. But first I have to park my trailer somewhere along the route. I'll do that in the morning, and then to the starting point. while driving I automatically reach my trailer, and then it will depend on the time of day, whether I continue or spend the night there. But I'll see that tomorrow.


25 / 30 - 10 - 2022 / October 25 / 30, 2022

Op mijn gemak verder aan het reizen. Op een dag vertrokken van uit Hamburg om via Hannover, Duinkerken en Barcelona 3 uur later in Erie aan te komen. In Europa is dit niet mogelijk om in 3 uur te doen. Uiteindelijk de F1 race van Mexico kijken in Toledo en dan vanaf morgen rustig richting Chicago te reizen.

I was traveling at my leisure, on one day departing from Hamburg to arrive in Erie via Hanover, Dunkirk, and Barcelona 3 hours later. In Europe, this is not possible to do in 3 hours. finally, watch the F1 race of Mexico in Toledo. and then leisurely travel to Chicago starting tomorrow.

24 - 10 - 2022 / October 24, 2022

Gisteren aangekomen in Niagara (bekend van de watervallen). Vandaag de fiets van stalling gehaald en een bezoek gebracht aan deze watervallen. Ik was hier al een paar jaar geleden met Hadassa, maar het blijft een mooi gezicht en geluid hoe dat water bij zulke hoeveelheden naar beneden stort. Ik ben ook de tolbrug over gefietst naar Canada, om vanaf die zijde het schouwspel ook te zien. Het is eigenlijk veel mooier om te zien vanaf de Canadese zijde. De hoeveelheid water is nagenoeg constant hetzelfde. Dit doordat het wordt gereguleerd om verdere erosie te voorkomen. Het overige water wordt afgevoerd via waterkracht centrales om stroom op te wekken.

Arrived yesterday in Niagara (known for the falls). Picked up the bike today and paid a visit to these waterfalls. I was here with Hadassa a few years ago, but it's still a beautiful sight and sound how that water falls down in such quantities. I also cycled over the toll bridge to Canada to see the spectacle from that side as well. It's actually nicer to see from the Canadian side. The amount of water is almost constant because it is regulated to prevent further erosion. The remaining water is discharged via hydropower plants to generate electricity.


16 / 23 - 10 -2022  / October 16, 23, 2022

Weer terug in de USA en langzaam onderweg naar Niagara, om daar naar de watervallen te gaan. Ik begeef mij op mooie wegen en met mooie herfstkleuren. Dit keer ten zuiden van Lake Ontario, maar onderweg naar Niagara ben ik even gaan keren, want mijn oog viel op iets (ZIe foto). Na de Niagara watervallen vevolg ik mijn weg ten zuiden van Lake Erie. Ik heb in Arizona iemand ontmoet die daar een ahornsiroop farm heeft. hij heeft gezegd als ik in de buurt was, ik maar eens aan moest komen. Ik kom in de buurt, dus ga ik ook maar eens kijken op die farm. 

So, back in the USA and slowly on the way to Niagara, to go to the falls. I travel on beautiful roads and with beautiful autumn colors. This time south of Lake Ontario. But I had to turn around on the road because I noticed a sign ( see picture). After Niagara Falls I continue my way south of Lake Erie. I met someone in Arizona who owns a maple syrup farm there. He told me if I was in the area I should come over. And I'm getting close, so I'm going to check out that farm too.

Daar kan ik met mij 13.6 niet onderdoor. / won't fit my 13.6.
Daar kan ik met mij 13.6 niet onderdoor. / won't fit my 13.6.