Terug in de USA / Back in the USA

14-11-2019

14 november 2019 / November 14, 2019

Fort Stockton TX. De dag begonnen met een ontbijt en een WhatsApp gesprek met mijn oude chef Sjaak Hamoen die vandaag zijn afscheid viert. Het was een slechte verbinding maar hij vond het leuk. We spreken elkaar later nog wel. Ondertussen doorgereden over de hoogste brug overspanning van Texas, over de Pecos. Ik ben nu in Del Rio. Dit ligt bij een stuwmeer. Ik wilde even op de dam kijken, maar dat ging niet omdat dit de grensovergang naar Mexico is. Morgen verder naar Laredo TX. Dit ligt ook aan de Mexicaanse grens. ik rijd eigenlijk langs de grens tot aan de kust en dan omhoog naar Corpus Chriti. Maar het weekend blijf ik in de zuid-west hoek van Texas.

Fort Stockton TX. The day started with breakfast and a WhatsApp conversation with my old chef Sjaak Hamoen, who is celebrating his farewell today. there was a bad connection but he liked it, we'll talk to each other later. drove through in between Over the highest bridge spanning Texas over the Pecos. I am now in Del Rio this light at a reservoir, I just wanted to look at the dam but that was not because this is the border crossing to Mexico. Continue to Laredo TX tomorrow. this is also on the Mexican border. I drive my own along the border to the coast and then up to Corpus Christi. But the weekend I'll stay in the southwest corner of Texas.

8-11 november 2019 / November 8-11,2019

Fort Bliss in El Paso Texas, Ik ben hier heen gegaan omdat er nu een aantal collegae van de Peel daar op oefening zijn. Zo kunnen we gezellig even bij kletsen. Maandagavond hun laatste avond.  We hebben gezamelijk gegeten bij Texas Road House op Fort Bliss. I.v.m. veteranendag was bij veel ketens voor veteranen veel gratis, koffie bij Starbucks, eten bij Texas Road House. Dat scheelt: we hoeven nu alleen het biertje te betalen. Dinsdag weer verder Texas in.

Fort Bliss in El Paso Texas, I went here because there are now a number of De Peel colleagues on exercise there. so we can socialize. Monday evening their last evening there we had dinner together at Texas Road House on Fort Bliss. In connection with Veterans Day, many chains offered veterans a lot of free food, Coffee at Starbucks, Food at Texas road House, that saves a lot now that all have to pay for the beer. On Tuesday we went further into Texas.

5-7 november 2019 / November 5-7 2019

Colorado Springs, de stad van de luchtmacht academie, maar ik kom hier voor de tuin van de goden (The Garden of the Gods). Een prachtig park, niet groot, maar zeer divers.

Colorado Springs the city of the Air Force Academy. but I come here for the garden of the gods. a beautiful park not big but very diverse.

4 november 2019 / November 4, 2019

Vandaag naar Cheyenne WY gereden via een mooie route. In Cheyenne heb ik kunnen dumpen en ben dus van mijn vuile water af.  Morgen weer verder naar het zuiden, Colorado Springs (CO) Colorado. Daar ga ik naar The Garden of the Gods.

Today I drove to Cheyenne WY via a beautiful route. I was able to dump in Cheyenne and got rid of my dirty water. Tomorrow further south Colorado Springs (CO) Colorado. There I go to The Garden of the Gods.

2 -4 november 2019 / November 2-4, 2019

In Rock Springs aangekomen en het is boven de nul graden. Eindelijk ontdooien. Ik heb bij een wasstraat water kunnen krijgen, dus kan ik weer douchen. Gelukkig maar één dag overgeslagen. Weinig te doen dus maar weer geconcentreerd op de Formule 1 en het ontdooien van de kleppen.

Arriving in Rock Springs it is above zero degrees. Finally defrost. I could get water at a car wash so I can shower again. Fortunately only skipped a day. Little to do, but concentrated again on Formula 1. And defrosting the valves.

1 november 2019 / November 1, 2019

Ik kwam zonder gas te staan 's morgens vroeg. Dus vlot op pad en bij een tankstation propaan gevuld en doorgereden naar het Yellow Stone Park. Het weer is goed, het vriest, maar het is helder en de zon schijnt. In het park aangekomen zie ik veel stoom van de geisers. Tevens veel wild op de been. Ik ben al reeën, elanden en bizons tegengekomen. Er stak er op een gegeven moment een net achter mij over (video). Bij Old Faith Full even moeten wachten, maar dat  was de moeite waard. Toen ik daar vertrok begon het te sneeuwen en dus door de sneeuw naar Jackson (WY) Wyoming gereden. Daar is het al wat warmer maar de kleppen zitten nog steeds vast. Mijn water is bijna op, dus verder naar Rock Springs WY.

Run out of gas early in the morning. so quickly on the road. at a gas station filled the propane and to the Yellow Stone Park. The weather is good, it is freezing, but it is clear and the sun is shining. I arrived in the park and see a lot of steam from the geysers. Also a lot of wild things I have encountered deer, elk, and bison. At some point, a net crossed it behind me (video). I had to wait a bit at Old Faith Full but it was worth it. when I left there it started to snow and so I drove through the snow to Jackson (WY) Wyoming. It is already a bit warmer there, but the valves are still stuck. My water is running low. so on. to Rock Springs WY.

31oktober 2019 / October 31, 2029

Halloween en ik ben via Helena naar Bozeman gereden. Een zeer mooie route, maar ook hier vriest het nog en er wordt morgen veel sneeuw verwacht. Dus weer vroeg weg naar het Yellow Stone Park en als het kan voor de sneeuw uit..

Halloween and I drove to Bozeman via Helena. A very nice route. But here it is still freezing and a lot of snow is expected tomorrow, so we leave early for the Yellow Stone Park. And if possible before it starts to snow.

30 oktober 2019 / October 30, 2019

Bij Sweet Gras de grens gepasseerd, weer een lange controle. Maar uiteindelijk zagen ze mijn visa in mijn paspoort en een stempel tot maart volgend jaar en ik mag dus passeren. De reis loopt voorspoedig en ben zelfs Shelby voorbij. Ik overnacht in Great Falls Montana. De volgende dag weer door want ook hier vriest het nog. Ik moet zo min mogelijk gebruik maken van het toilet en kort douchen.

Crossed the border at Sweet Gras, again a long check. But they finally saw me with a visa in my passport and a stamp until March next year and I can therefore pass. the journey went well and I passed Shelby myself. I spend the night in Great Falls Montana. And the next day because it is still freezing here. It is as little as possible to use the toilet and a short shower.