Terug in de USA / Back in the USA

08-12-2019

9-11 december 2019 / December 9-11, 2019

Goedemorgen, even bij Starbucks voor een update. Het weer van de laatste dagen is plaatselijke bewolking en af en toe een bui 18° tot 26° C. Vanuit Milton naar het Zuid-Oosten gereden via Panama city,  Mexico Beach, Tallahassee en Athene FL. Hier zie je nog erg veel stormschade van de laatste orkaan (zie foto's). Tevens heb ik in Tallahassee FL. even de combinatie schoon laten spuiten op een truck stop. ik bevind me nu in Arrendondo Gainsville FL

Good morning at Starbucks for an update. The weather is no partly cloudy and some rain with 64° - 79° F. Drive from Milton to the southeast. via Panama city, Mexico Beach, Tallahassee and AtheneFL. here you can still see a lot of storm damage from the last hurricane (see photos). I also have FL in Tallahassee. have the combination sprayed clean on a truck stop. I am now in Arrendondo Gainsville FL.

8 december 2019 / December 8, 2019

Ik ben nu in de buurt van Panama City FL. Op mijn gemak richting Orlando. Daar moet ik 16 december zijn, want dan land Hadassa (vriendin) daar en dan gaan we samen verder naar zuid Florida en de Key's. Ze blijft een paar weken. We gaan het gezellig maken.

So now I am near Panama City FL. At my leisure towards Orlando. I have to be there December 16 because then Hadassa (girlfriend) lands there and then we continue to South Florida and the Key's together. She stays a few weeks. We're going to make fun.

5-7 december 2019 / December 5-7, 2019

Bij de dealer aangekomen kreeg ik te horen dat ik over drie weken aan de beurt ben. Gelijk de fabriek gebeld en die gaf mij aan dat ze mij de volgende dag zouden bellen over het bedrag dat ik mag besteden voor een nieuwe oven (zelf kopen) tevens gaven ze aan dat als ik hem gekocht heb, dat ik bij een dealer in de buurt hem kan laten inbouwen. Ik heb er een gekocht met de zwarte vrijdag korting. De magnetron wordt afgeleverd bij een winkel waar ik langs kom op de route. Geparkeerd bij Home Depot in Pace FL. Daar vond ik in mijn RV iets in mijn schoen (zie foto's). Ik ben zaterdag bij John Daane (oud college van mij) op bezoek geweest. Samen met mijn auto richting Pace gereden om wat weg te brengen en wat op te halen. Staan we onderweg voor een rood licht, wordt ik vanachter aangereden. De man achter mij trapte naast zijn rem, en dan is boem ho. We hebben beide blikschade, het verzekerings- kenteken en rijbewijs uitgewisseld. Nu is het verder een zaak voor de verzekering. Volgens John wast het gelukkig dat deze man verzekerd is, want er rijden veel Amerikanen zonder verzekering.

When I arrived at the dealer I was told that it was my turn in three weeks. As the factory called these gave me that they would call me the next day about the amount that I can spend for a new oven (buy it yourself) also indicated that if I had bought it that I would have it at a dealer in the area could have built-in. I bought one with just a black Friday discount. It will be delivered to a store that I visit on the route. parked at Home Depot in Pace FL. And there I found something in my RV in my shoe (see photos). I visited John Daane (my former college) on Saturday. Together with my car, I drove to Pace to take something away and for me to pick up something. We are on our way in front of red light, I am hit from behind, the man behind my kicked next to his brake, and then boom is ho. We exchanged both tin damage, insurance, license plate and driving license. and now it is also a matter of insurance. John happily said he was insured,  there drive many Americans without insurance.

30 november  tot 4  december 2019 / November 30, til December 4, 2019 

Na mijn vertrek uit Nederland TX ben ik verder naar het oosten gereden via Orange TX. Naar Louisiana (LA) en daar overnacht bij Lafayette LA en verder naar New Orleans LA. Daar wilde ik een bezoek aan brengen maar 's avonds aangekomen deed niets het meer in mijn RV. Totaal geen elektra. Dus aan het rondbellen geweest voor hulp. Dealers gesloten, fabriek dicht, Dus een monteur gebeld die uit de buurt kwam en dienst had. Deze man is gekomen en na lang onderzoek heeft hij d.m.v. startkabels een omweg gemaakt naar de hoofdschakelaar  Ik had in ieder geval stroom. In de dagen daarna veel gecontroleerd en gerepareerd en door richting Pensacola naar een dealer voor verdere reparaties (combi-magnetron is kapot).

After my departure from the Netherlands TX, I drove further east via Orange TX. To Louisiana (LA) there overnight at Lafayette LA. And on to New Orleans LA. I wanted to pay a visit to that, but when I arrived in the evening, nothing did it anymore in my RV. No electricity at all. so been calling around for help Dealers closed, the factory closed, So-called a mechanic who came from the neighborhood and was on duty. this has come and after a long investigation, using starting cables, I made a detour to the main switch and at least I had power. in the days after that much checked and repaired and on to Pensacola to a dealer for further repairs (combo-microwave is broken).

25-29 november 2019/ November 25-29, 2019

Van San Antonio richting de kust gereden, via Houston. Overnachting in Texas City en Galveston. Met de boot overgeweest naar het Bolivar schiereiland en door naar Nederland TX. Gisteren een rondje door Nederland gereden, maar het was totaal uitgestorven. I.v.m. een explosie in een chemische fabriek waren alle winkels gesloten en dus grote lege parkeerplaatsen. 's Nachts rond 1.00u de eerste explosie en 13 uur later nog een hele grote explosie. Een paar dorpen in de omgeving waren geëvacueerd waaronder Nederland. Overdag mag je er in maar na 21:00 is het verboden gebied voor een ieder. Vandaag weer onderweg naar Louisiana.

Drive from San Antonio to the coast. via Houston overnight in Texas City and Galveston. over there by boat to the Bolivar peninsula and on to the Netherlands TX. Yesterday I drove through the Netherlands, but it was completely extinct all shops closed and therefore large empty parking places. this was because at night around 01:00 a few KM away in a chemical plant had been an explosion and 13 hours later a very large explosion evacuated a few villages in the area including the Netherlands. during the day you are allowed in, but after 9:00 pm prohibited area for everyone. today on the way to Louisiana.

24 november 2019 / November 24, 2019

Vandaag naar The Alamo geweest. Deze historische plek ligt in het centrum van San Antonio. Hier is de strijd gestreden tussen de republiek Mexico en de Republiek Texas (voor de onafhankelijkheid van de V.S.) Een paar beroemde namen die daar gesneuveld zijn James Bowie (uitvinder Bowie mes) en David (Davie) Crocket (Amerikaanse Politicus, Militair, Revolutionair en Volksheld). Er staan nog steeds een paar gebouwen (gedeeltelijk gerestaureerd). Er moet continu gerestaureerd worden, omdat er in de tijd dat het gebouwd is, de cement die ze gebruikten, harder is dan de mergel. Daardoor barsten de stenen. Tevens even een bezoek gebracht aan de city rivieren gordel. Dit is een aantal kanalen door de stad met daaraan allerlei horecagelegenheden. Hier varen ook rondvaartbootjes door heen. 

Today been to The Alamo, this historic place is in the center of San Antonio. Here the battle has been fought between the Republic of Mexico and the Republic of Texas (this was for US independence). A few famous names who fell there are James Bowie (inventor Bowie knife) and David (Davie) Crocket (American Politician, Military, Revolutionary and People's Hero). There are still a few buildings (partially restored). The restoration must be continuous because, at the time it was built, the cement that they used is harder than the marl. therefore the stones crack. Also visited the city river belt. This is a number of canals through the city with all kinds of restaurants. Tour boats also sail through this.

23 november 2019 / November 23, 2019

Ondertussen via Laredo TX en Harlingen TX naar de kust geweest. Het was erg winderig, je werd er gezandstraald. Het eiland voor de kust leek erg veel op Daytona Beach FL, hotels en souvenirwinkels. Door naar Corpus Cristi TX. Ben vandaag aangekomen in San Antonio TX en ga morgen naar de Alamo. Hier is de beroemde slag om de Alamo geweest; het Texaanse leger tegen het Mexicaanse leger. Ik ga tevens langs de San Antonio river walk, een mooie route door het oude centrum.

Having been to the coast between Laredo TX and Harlingen TX was very windy, you were sandblasted. The island off the coast looked very much like Daytona Beach FL Hotels and souvenir shops. And on to Corpus Cristi TX. Arrived today in San Antonio TX and go to the Alamo tomorrow. Here the famous battle for the Alamo has been the Texan army against the Mexican army. I also go along the San Antonio river walk, a beautiful route through the old center.

14 november 2019 / November 14, 2019

Fort Stockton TX. De dag begonnen met een ontbijt en een WhatsApp gesprek met mijn oude chef Sjaak Hamoen die vandaag zijn afscheid viert. Het was een slechte verbinding maar hij vond het leuk. We spreken elkaar later nog wel. Ondertussen doorgereden over de hoogste brug overspanning van Texas, over de Pecos. Ik ben nu in Del Rio. Dit ligt bij een stuwmeer. Ik wilde even op de dam kijken, maar dat ging niet omdat dit de grensovergang naar Mexico is. Morgen verder naar Laredo TX. Dit ligt ook aan de Mexicaanse grens. ik rijd eigenlijk langs de grens tot aan de kust en dan omhoog naar Corpus Chriti. Maar het weekend blijf ik in de zuid-west hoek van Texas.

Fort Stockton TX. The day started with breakfast and a WhatsApp conversation with my old chef Sjaak Hamoen, who is celebrating his farewell today. there was a bad connection but he liked it, we'll talk to each other later. drove through in between Over the highest bridge spanning Texas over the Pecos. I am now in Del Rio this light at a reservoir, I just wanted to look at the dam but that was not because this is the border crossing to Mexico. Continue to Laredo TX tomorrow. this is also on the Mexican border. I drive my own along the border to the coast and then up to Corpus Christi. But the weekend I'll stay in the southwest corner of Texas.

8-11 november 2019 / November 8-11,2019

Fort Bliss in El Paso Texas, Ik ben hierheen gegaan omdat er een aantal collegae van de Peel op oefening zijn. Zo kunnen we gezellig even bijkletsen. Maandagavond hun laatste avond.  We hebben gezamenlijk gegeten bij Texas Road House op Fort Bliss. I.v.m. Veteranendag was bij veel ketens voor veteranen veel gratis: koffie bij Starbucks, eten bij Texas Road House. Dat scheelt: we hoeven nu alleen het biertje te betalen. Dinsdag weer verder Texas in.

Fort Bliss in El Paso Texas, I went here because there are now a number of De Peel colleagues on exercise there. So we can socialize. Monday evening their last evening there we had dinner together at Texas Road House on Fort Bliss. In connection with Veterans Day, many chains offered veterans a lot of free food, Coffee at Starbucks, Food at Texas road House, that saves a lot now that all have to pay for the beer. On Tuesday we went further into Texas.

5-7 november 2019 / November 5-7 2019

Colorado Springs, de stad van de luchtmacht academie, maar ik kom hier voor de tuin van de goden (The Garden of the Gods). Een prachtig park, niet groot, maar zeer divers.

Colorado Springs the city of the Air Force Academy. but I come here for the garden of the gods. a beautiful park not big but very diverse.

4 november 2019 / November 4, 2019

Vandaag naar Cheyenne WY gereden via een mooie route. In Cheyenne heb ik kunnen dumpen en ben dus van mijn vuile water af.  Morgen weer verder naar het zuiden, Colorado Springs (CO) Colorado. Daar ga ik naar The Garden of the Gods.

Today I drove to Cheyenne WY via a beautiful route. I was able to dump in Cheyenne and got rid of my dirty water. Tomorrow further south Colorado Springs (CO) Colorado. There I go to The Garden of the Gods.

2 -4 november 2019 / November 2-4, 2019

In Rock Springs aangekomen en het is boven de nul graden. Eindelijk ontdooien. Ik heb bij een wasstraat water kunnen krijgen, dus kan ik weer douchen. Gelukkig maar één dag overgeslagen. Weinig te doen dus maar weer geconcentreerd op de Formule 1 en het ontdooien van de kleppen.

Arriving in Rock Springs it is above zero degrees. Finally defrost. I could get water at a car wash so I can shower again. Fortunately only skipped a day. Little to do, but concentrated again on Formula 1. And defrosting the valves.

1 november 2019 / November 1, 2019

Ik kwam zonder gas te staan 's morgens vroeg. Dus vlot op pad en bij een tankstation propaan gevuld en doorgereden naar het Yellow Stone Park. Het weer is goed, het vriest, maar het is helder en de zon schijnt. In het park aangekomen zie ik veel stoom van de geisers. Tevens veel wild op de been. Ik ben al reeën, elanden en bizons tegengekomen. Er stak er op een gegeven moment een net achter mij over (video). Bij Old Faith Full even moeten wachten, maar dat  was de moeite waard. Toen ik daar vertrok begon het te sneeuwen en dus door de sneeuw naar Jackson (WY) Wyoming gereden. Daar is het al wat warmer maar de kleppen zitten nog steeds vast. Mijn water is bijna op, dus verder naar Rock Springs WY.

Run out of gas early in the morning. so quickly on the road. at a gas station filled the propane and to the Yellow Stone Park. The weather is good, it is freezing, but it is clear and the sun is shining. I arrived in the park and see a lot of steam from the geysers. Also a lot of wild things I have encountered deer, elk, and bison. At some point, a net crossed it behind me (video). I had to wait a bit at Old Faith Full but it was worth it. when I left there it started to snow and so I drove through the snow to Jackson (WY) Wyoming. It is already a bit warmer there, but the valves are still stuck. My water is running low. so on. to Rock Springs WY.

31oktober 2019 / October 31, 2029

Halloween en ik ben via Helena naar Bozeman gereden. Een zeer mooie route, maar ook hier vriest het nog en er wordt morgen veel sneeuw verwacht. Dus weer vroeg weg naar het Yellow Stone Park en als het kan voor de sneeuw uit..

Halloween and I drove to Bozeman via Helena. A very nice route. But here it is still freezing and a lot of snow is expected tomorrow, so we leave early for the Yellow Stone Park. And if possible before it starts to snow.

30 oktober 2019 / October 30, 2019

Bij Sweet Gras de grens gepasseerd, weer een lange controle. Maar uiteindelijk zagen ze mijn visa in mijn paspoort en een stempel tot maart volgend jaar en ik mag dus passeren. De reis loopt voorspoedig en ben zelfs Shelby voorbij. Ik overnacht in Great Falls Montana. De volgende dag weer door want ook hier vriest het nog. Ik moet zo min mogelijk gebruik maken van het toilet en kort douchen.

Crossed the border at Sweet Gras, again a long check. But they finally saw me with a visa in my passport and a stamp until March next year and I can therefore pass. the journey went well and I passed Shelby myself. I spend the night in Great Falls Montana. And the next day because it is still freezing here. It is as little as possible to use the toilet and a short shower.