Terug in de States / Back in The States

15-08-2019

15 augustus 2019 /August 15,  2019

Het was gisteren erg laat geworden en heb een slaapplaats gevonden op de parkeerplaats van een casino in de bergen. Vanochtend daar gelijk de wagen even afgetankt. Hier is de diesel nog redelijk geprijsd voor Californië. De prijs hier is $3.33, in Nevada gemiddeld $2.90. Ik heb hier in Californië al prijzen gezien van $4.30 en een uitschieter van $5.09. Rond de $4.00 is normaal in Californië. De tank is vol en ik kan weer rond de 500 km rijden. Ik blijf vannacht in Fresno om morgen naar Sequoia Nationaal bos te gaan. Dit is met die hele grote bomen ( +100 m hoog en soms wel 5 m doorsnede).

It was very late yesterday and I found a place to sleep in the parking place of a casino in the mountains. This morning the car refueled, here is the diesel still reasonably priced for California. The price here is $ 3.33 in Nevada the price on average is around $ 2.90. But I've already seen prices here in California of $ 4.30 and a top of $ 5.09 but around $ 4.00 is normal in California. But the tank is full and I can drive around 310 MLS again. Stay in Fresno tonight to go to Sequoia National Forest tomorrow. This is with those very large trees (+100 m high and sometimes 5 m in diameter).

14 augustus 2019 / August 14, 2019

Vandaag naar Yosemite Nationaal park geweest. Het was weer een prachtige dag, veel gezien en mooie bergwegen bereden. Op een moment even gestopt, want er waren bergbeklimmers bezig met hun afdaling van de bergwand. Dit was mooi om te zien. De bergen in dit park worden veel beklommen, de bekendste is natuurlijk El Capitan. Deze is laatst beklommen door iemand zonder touw en zekeringen. Hij heeft het gehaald en er was zelfs een documentaire over op Nat. Geo.. Halverwege even pootje baden in een meer, het water was heerlijk. Gelijk even een smiley gemaakt in het water op een steen (just for fun). Ook nieuwe filmpjes.

Today I went to Yosemite National park. another beautiful day, and seen a lot, and beautiful mountain roads were ridden. Stopped for a moment, because mountain climbers were busy with their descent from the mountainside. This was beautiful to see. The mountains in this park are climbed a lot, the most famous is, of course, is El Capitan. This was recently climbed by someone without rope and tackle. He even made it to a documentary about Nat. Geo. . Halfway through foot bathing in a lake, the water was wonderful. And I a  made smile in the water on a stone (just for fun). Also new video's.

13 augustus 2019 /Augst 13, 2019

Carson City staat geen overnachtingen toe op openbare parkeerplaatsen. Daarom dus een klein stukje zuidelijker gereden en in Gardner ville overnacht. Morgen naar Yosemite National park.

Carson City does not allow overnight stays in public parking spaces, so a little further south and spent the night in Gardner Ville. tomorrow to Yosemite National park.

12 augustus 2019 / Agust 12, 2019 

Een dagje rustig aan gedaan, in Reno NV, eigenlijk mini Vegas. Ik ben een beetje door de stad gegaan en wat wekelijkse zaken (was, poets, boodschappen en opruimen in de RV) gedaan. Morgen verder naar de hoofdstad van Nevada, Carson city. Het is maar een klein stukje rijden (max 1 uur).

Take a relaxing day in Reno NV. Actually mini Vegas. went a little through the city. And some weekly affairs (laundry, cleaning, groceries and cleaning up) done in the RV. Tomorrow continue to the main state of Nevada Carson city. that is only a short drive (max 1 hour).

10, 11 augustus 2019 / August 10, 11, 2019

Weer op weg! Op deze parkeerplaats mag men 12 uur blijven staan. Nu weer verder richting het oosten. Ik ben onderweg naar Reno, Nevada. Ongeveer halverwege ben ik gestopt op een parkeerplaats, midden in het bos, lekker rustig. Vanochtend ben ik weer verder gereden richting Reno. Even voor een bakkie gestopt in Susanville, Californië. Zo, weer verder naar het oosten, iets meer dan een uur rijden. 

And again on the road in this parking place, one can stand for 12 hours. Now further east. On the way to Reno, Nevada. about halfway stopped in a parking lot middle in the woods. Nice and quiet. this morning on towards Reno. stop for a cup in Susanville, California. So further to the east just over an hour away.

9 augustus 2019 / August 9, 2019

Weer een stukje naar het zuiden. Zit nu in Noord Californië, net ten noorden van False Klamath. Wederom een mooie zonsondergang. 's Nachts is het gaan regen, samen met het ruisen van de zee, ik heb heerlijk geslapen.  

Another bit to the south. It is now in Northern California, just north of False Klamath. Another beautiful sunset. At night it started to rain, along with the rustle of the sea, I slept wonderfully.

5/8 augustus 2019 /August 5/8, 2019

Een rit naar Eugene Oregon en de dag erop via Mount Washington en Florence langs de kust naar Coos Bay. Daar heb ik 2 nachten gestaan. Op 8 augustus ben ik naar Port Orford gereden en heb daar langs de kust een parkeerplaats gevonden met een erg mooi uitzicht. Hier heb ik de nacht doorgebracht. Je mag hier op openbare parkeerplaatsen 12 uur blijven staan en als je wilt kan je je wagen een aantal meters verplaatsen en weer 12 uur staan. Ik heb er voor gekozen om verder naar het zuiden te gaan en een ander mooi plekje aan de kust te zoeken. Onderweg ben ik een paar maal gestopt voor foto en video momentjes, zo als te zien op deze site.

Mount Washington
Mount Washington

 A drive to Eugene Oregon. And the day there via Mount Washington and Florence along the coast to Coos Bay. Been there 2 nights. On August 8 we drove to Port Orford and found a parking space with a very nice view. Spent the night here, you can stay in public parking for 12 hours if you want, you can move your car a few meters and stand for another 12 hours. But I chose to go further south and find another nice spot on the coast. stopped a few times along the way for photo and video moments. as seen on this site.

4 augustus 2019 / August 4, 2019

Weer een reisdag, maar eerst de F1 kijken. Door mijn nieuwe telefoon- abonnement kan ik dit gewoon in mijn RV doen (onbeperkt internet). Jammer dat Max op het eind de overwinning moest afstaan aan Hamilton. Maar het was een erg mooie en spannende race. Vandaag een korte rit naar Bent, Oregon. O ja, gisteren tijdens een pauze bij een tankstation, kwam er een Amerikaan aanrijden met een aan gort gereden linker voorband en een grote deuk in de linker achtervelg. Hij probeerde ze beiden doodleuk nog te vullen ook. Zie foto's en filmpje.

Another travel day, but first look at the F1. Because of my new telephone subscription, I can do this in my RV (unlimited internet). Too bad that Max had to hand over the victory to Hamilton at the end. But a very beautiful and exciting race. Today a short drive to Bent Oregon. Oh yes, yesterday during a break at a gas station an American approached with a Shredded left front tire and a large dent in the left rear rim. He also tried to fill both of these. See photos and video.

2/3 augustus 2019 / August 2/3, 2019

Vandaag naar het Craters of the Moon National park geweest. Hier zijn vroeger een aantal vulkanen actief geweest. Er lopen hier gestolde lavastromen, asbergen en gestoldespuiters. Ik ben boven op de rand van een van de kraters geweest. Jammer dat daar de drone niet meer wilde koppelen. Na het park doorgereden naar Boise Idaho. Na een overnachting bij een Cracker Barrel restaurant rustig door gereden naar het westen en weer gestopt bij een tankstation voor een overnachting. 

Today I went to the Craters of the Moon National Park. A number of volcanoes have been active here in the past. Solidified lava flows of ash mountains and solidified sprayers run here. I have been on top of the edge of one of the craters. A pity that the drone no longer wanted to connect. After the park drove on to Boise Idaho USA. After an overnight stay at a Cracker Barrel restaurant. Drove quietly to the west. and stopped again at a gas station for an overnight stay.

1 augustus 2019 / August 1, 2019

Niet veel beleefd de laatste dagen. Salt Lake City was niet veel aan (persoonlijke mening). dus ben ik verder gegaan richting het noorden en een dag gestopt voor het reinigen van de RV en de was, want dat gaat ook gewoon door. Nu ben ik in Pocatello, Idaho. Ik ga vanaf hier richting de kust en dan weer naar het zuiden. Ik kreeg net bericht dat de onderdelen onderweg zijn. Ze kunnen binnen twee weken binnen zijn en gemonteerd  worden. Dus ga ik via de kust en Noord Californië naar Nevada en langzaam weer naar Las Vegas. Ik hou jullie op de hoogte.

Not much done the last days, Salt Lake City was not much on (personal opinion). So we went further north and stopped a day for cleaning RV and the laundry because that also continues. Now I am in Pocatello Idaho. Go from here towards the coast and then south again. I just received a message that the parts are on their way. Then they can be there and assembled within two weeks. so I travel to the coast and then down south to north California slowly to Nevada and back to Las Vegas. I'll keep you informed.

29 juli 2019 / July 29, 2019

Vanochtend van uit mijn bed genoten van de formule 1 race in Hockenheim. Wederom een zeer mooie race, met een fantastisch resultaat van Max Verstappen. Toen even bij Starbucks een bakkie gedaan en daar hoorde ik Nederlands praten. Er zat een familie die hier op vakantie is en hebben we even met elkaar gesproken. Daarna zijn zij door gegaan naar Zion Nationaalpark. Ik ga zo weer door richting Salt Lake City. 


This morning I enjoyed the Formula 1 race in Hockenheim from my bed. Again a very nice race, with a fantastic result from Max Verstappen. Then I did a cup at Starbucks, and there I heard the Dutch language. There was a family who was on holiday, we talked for a little while. They then went on to Zion National Park. I will later continue in the direction of Salt Lake City. 

28 juli 2019 /July 28, 2019

Sorry dat ik even niet op het net was, maar er is weinig gebeurd deze week. Ik heb dinsdag mijn auto opgehaald bij de dealer en deze was in orde. Toen naar de RV dealer gereden om mijn trailer te halen. En daar was weinig aan gedaan, hij stond te wachten op onderdelen. Ik mocht hem wel mee nemen. Ze hoopten dat voor het eind van de week de onderdelen binnen zouden zijn. Dan is het een dag werk en is hij klaar. Dus ben ik een week in de omgeving van Las Vegas gebleven. Boodschappen doen en moest mijn meegenomen spullen uit Nederland nog in de trailer opbergen. Vrijdag kreeg ik bericht dat het lang gaat duren voor de onderdelen binnen zijn. Dus ben ik vertrokken uit Las Vegas richting het noorden. Op mijn  gemak naar Salt Lake City. Ik ben nu in Cedar City, ongeveer halverwege Salt Lake City. Morgen ga ik, na de formule 1, weer op mijn gemak verder en zie wel waar ik weer stop.

Sorry I wasn't on the net for a while. But little happened this week, I picked up my car at the dealer on Tuesday and it was fine. Then to the RV dealer to get my trailer. And that was done very little, (it was waiting for parts). But I can take it with me. They hoped the parts would be in by the end of the week. then they should have a day's work and then it would ready.  So I stayed in the Las Vegas area for a week. I did some shopping and put away my stuff in the trailer. Friday I received a message that it will take a long time for the parts to arrive. So I left Las Vegas heading north, to Salt Lake City. I am now in Cedar City, about halfway to Salt Lake City. Tomorrow after Formula 1 I'll continue my trip and see where I will stop again.