Samen door Florida.

13-01-2020

11-13 Januari 2020 /January 1-13, 2020

We zijn weer in Sanford FL. Vanaf hier vliegt Hadassa weer terug naar Nederland. Ze wordt morgen opgehaald van het vliegveld. Dit is in ieder geval geregeld voordat ze vertrok naar hier. Hopen dat alles goed gaat tijdens de vliegreis, i.v.m. de pijn in haar rug. We zijn de laatste twee avonden lekker uit eten gegaan. Eenmaal bij Texas Road house en de laatste avond bij Outback. Het was weer lekker.

We are back in Sanford FL. from here Hadassa flies back to the Netherlands. She will be picked up from the airport tomorrow. This is arranged in any case before they leave here. I hope everything goes well during the flight, because of the pain in her back. We have been eating out for the last two evenings. Once at Texas Roadhouse and the last evening at Outback. It was nice again.

9-11 januari 2020 / January 9-11, 2020

Zo, door naar het noorden gereden naar Daytona Beach. Daar nog een paar lekkere dagen doorgebracht samen met Hadassa. Maandag vliegt ze weer terug naar Nederland. Ze is alleen jammergenoeg door haar rug gegaan. Maar met pijnstillers komen we een eind. Het is geen leuk einde van haar vakantie. 

So we drove north to Daytona Beach. We spent a few nice days there together with Hadassa. She will fly back to the Netherlands on Monday. unfortunately, she only went through her back. But with pain killers, we come to an end. It is not a nice end to her vacation.

6-8 januari 2020 / January 6-8, 2020

Terwijl ze met de RV bezig zijn, gaan we de omgeving maar verder bekijken. Eerst een strandwandeling gedaan en geluncht aan het water. De volgende dag door een park van Staatsbosbeheer gewandeld. Vandaag nogmaals naar dat park gegaan en schildpadden en veenhagedissen gezien.

While they are checking the RV, we will continue to view the area. First a beach walk and lunch by the water. The next day walked through a park of state forest management. Today I went to that park again and saw turtles and peat lizards.

03 - 06 januari 2020 /January 03- 06 2020

Weer verder naar het noorden gereden. Maar aangekomen op de volgende overnachtings plek, deed de hydroliek van de RV het niet meer. Gelijk gebeld met de fabriek en dealers. We kunnen gelukkig maandag terecht bij een dealer in Stuart FL, nadat ik heel erg boos geworden ben omdat er elke keer wat met de camper is. Dus gelijk daarheen gereden. We kwamen daar net voor sluitingstijd aan. Met de eigenaar een afspraak gemaakt voor maandagochtend. Ze hebben de hydroliek wel weer aan de praat gekregen. We mogen hier blijven staan tot maandagochtend en worden zelfs op de stroom aangesloten. 's Avonds is Hadassa door haar rug gegaan en voelde zich niet echt happy. We hebben gedaan wat ging. Ze zijn nu bezig met de RV en ze bellen wanneer ze klaar zijn. We gaan in de omgeving nog wat lopen en leuke dingen doen.

Drive further north. But arriving at the next place to stay, the hydrolysis of the RV did not participate. I called immediately with the factory and dealers. Fortunately, we can go to a dealer in Stuart FL on Monday after I have become very angry because there is something wrong with the camper every time. So immediately drove there. We arrived there just before closing time. I made an appointment with the owner for Monday morning. They have got the hydrolysis working again. We can stay here until Monday morning and even get connected to power. Hadassa went through her back in the evening and did not really feel happy. We did what went. They are now working on the RV and they call when they are ready, we go for a walk in the area and do fun things. 

01 -03 januari 2020 / January 01- 03, 2020

Via het meer van Okeechobee, waar weer geen plaats was op de camping of Walmart. Toen maar naar Stuart FL. gereden en daar een plekje gevonden. Waar we de volgende dag naar de kust gegaan zijn en daar lekker gegeten hebben in een oude Diner. Daarna in een park langs het water en de vuurtoren gewandeld. 

Via Lake Okeechobee, where again was no place on the campgrounds or Walmart. Then to Stuart FL. found a spot there. Where we went to the coast the next day had a nice dinner in an old dinner. Then walked the lighthouse in a park along the waters.

30 december 2019 - 01 january 2020 / December 30, 2019 - January 01, 2020

Doorgereden naar Hollywood FL. Daar was geen plaats en we zijn toen bij een Cracker Barrel gaan staan. Op 31 december zijn we lekker naar het strand geweest even uitwaaien en 's avonds samen oud en nieuw gevierd in de RV. Het Amerikaanse vuurwerk was mooi maar niet zo veel als in Nederland. Tevens hebben we hier het nieuwe Hard Rock Casino gezien, gebouwd in de vorm van een gitaar

Drove on to Hollywood FL. there was no place and then went to stand at a Cracker Barrel. on Dec. 31 we went to the beach for a moment to get some fresh air and to celebrate New Year's Eve together in the RV. The American fireworks were beautiful but not as much as in the Netherlands. Even we have seen the new Hard Rock Casino, build in the shape of a gitar.

29 december 2019 / December 29, 2019

We hebben een heerlijke zonnige dag gehad in Key West. We hadden de fietsen megenomen en hebben daar lekker gefietst en gewandeld. Alleen is Hadassa een keer gevallen bij het afstappen (herenfiets). Nu doet haar stuitje zeer. Onderweg nog een Iguana gezien. Dat is een van de grootste hagedissen die rond loopt hier in Florida (foto). Tevens geluncht bij het beroemde bar/restaurant Sloppy Joe's en daar natuurlijk een Sloppy Joe gegeten. Op de terugweg door een zware tropische regenbui gereden. 

We had a wonderful sunny day in Key West. We had taken the bicycles, and had a nice bike and hiked there. Only Hadasa fell once at the step (Men's Bicycle) now her tailbone hurts. On the way, we saw another Iguana which is one of the largest lizards that walks around (photo). also aired at the famous Bar/restaurant Sloppy Joe's, and of course, ate a Sloppy Joe there. On the way back we drove through a heavy tropical rain shower.

28 december 2019 / December 28, 2019

In Florida City aangekomen en daar de RV op een plek bij Cracker Barrel gezet. Morgen gaan we vroeg op pad naar Key West. We laten de RV op de plek bij Cracker Barrel staan.

Arrived in Florida City and parked the RV on a spot by Cracker Barrel.  Early rise tomorrow because we go to Key West We leave the RV on the spot

24-28 december 2019 / Deceber 24-28, 2019

We hebben de moeilijke code van het hek van het terrein van Cummins gekregen zodat we er af en op konden om boodschappen en dergelijke te doen. We zijn 24 december naar de Everglades gereden en daar een educative airboot ride gemaakt. We hebben alligtors en schildpadden in het wild gezien en veel geleerd over de vogels en planten in de Everglades. Na deze rit hebben we nog even gekeken in de omgeving. Eerste kerstdag lekker ontbeten in de RV en er een gezellige dag van gemaakt. De winkels waren toch dicht. 's avonds gingen we lekker uit eten, dachten we. Op internet stond dat dit restaurant op was,  maar wat schertst onze verbazing ook alle restaurants ook waren dicht. We hadden dus ook geen boodschappen gedaan voor een kerstmaal. Uiteindelijk een open IHOP gevonden en daar konden we wat eten. We hebben wel veel lol gehad. Tweede kerstdag was het Cummins gewoon geopend en ik heb de trailer binnengezet, zodat ze er aan konden werken. De hele generator moest er uit. Er waren een aantal dingen aan kapot waaronder de brandstofpomp en het moederboord. De andere avond op vrijdag, was hij weer klaar. De nacht daar nog door gebracht en de volgende morgen, zaterdag, vertrokken naar Florida City FL.

We got the difficult code from the fence at the Cummins site so we could go off and on to do groceries and such. W were driven to the Everglades on 24 December and made an educational airboat ride there. We have seen Aligtoren and turtles in the wild and learned a lot about the birds and plants in the Everglades. After this ride, check out the surroundings. Had a nice Christmas day in the RV and turned it into a fun day. the store were closed anyway. "In the evening we went out for dinner. But the surprise is too, all the restaurants were closed too. And we hadn't done any shopping for a Christmas meal. We finally found an open IHOP and we could eat something. We had a lot of fun. On Boxing Day the company was just open and I put the trailer in so that they could work on it The whole generator had to be removed there were a number of things that were damaged by the fuel pump and the motherboard, and it was ready in the evening. Spent the night there and the next morning departed to Florida City FL.

23 december 2019 / December 23, 2019

Vroeg in de morgen direct naar de reperateur van Cummins. De zaak was nu wel open maar doen alleen diesels en mijn generator is een benzinemotor. Wij bellen dus met de fabriek van de RV wat te doen, zij gaven mij een adres van een rv dealer op Key Largo, een kleine 100 km terug. Dus wij daar naar toe want je wilt Kerstmis niet zonder stroom zitten. Daar aangekomen mag deze dealer helemaal niet aan generatoren sleutelen. Dus weer de fabriek gebeld en deze gaven mij een nieuw adres op Long key, Hetzelfde adres waar we 's morgens geweest waren (degene die alleen diesels deed). Weer gebeld en nu diverse dealers gekregen, die het wel zouden kunnen en doen. Maar of ze mochten het niet doen of lagen 3 a 400 km ver weg. Na een halve dag heen en weer gebeld te hebben kregen we een Cummins dealer aan de lijn die het kon doen maar we moesten daar wel v 17:00 uur zijn. Dus wij direct naar Miami Lakes gereden, waar zij zitten. Daar net op tijd aangekomen, kregen we een plaats op het terrein van deze dealer en werden op water en stroom aangesloten. De zaak ging daarna dicht tot tweede kerstdag. In Amerika wordt de dag voor kerst en eerste kerstdag nagenoeg niet gewerkt. 

Early this morning we went to the repair shop for Cummins, but they do only diesel engines and my generator is a gas engine. So we call the RV factory what to do, they gave me and the address of an RV dealer on Key Largo a little over 100 km. So we go there because you do not want Christmas without electricity. Once there, this dealer may not work on generators at all. So I called the factory again and they gave me a new address on Long key, the same address where we had been in the morning (the one who only did diesel. I called again and now got several dealers who could and could do it. But or they were not allowed to do it or were 400 miles (400 miles) away, after calling back and forth for half a day we got a Cummins dealer on the line who could do it but we had to be there before 5:00 pm, so we immediately Arrived in Miami Lakes where they are sitting there just in time, we got a place on the site of this dealer and were connected to water and electricity. The business then closed until Boxing Day In America, the day before Christmas is almost Christmas Day not worked.

22 december 2019 / December 22, 2019

De repetateur is toch niet open en we moeten wachten tot morgen. 

The repair shop Isn't open, so we have to wait until tomorrow.

21 december 2019 / December 21, 2019 

We zijn bij Napels, maar de generator doet het niet meer dus moeten we morgen direct door naar Marathon op Long Key. Volgens een dealer is daar een Cummins reperateur die zondag open is. Gelukkig kunnen we 1 nacht op een state camping terecht met stroom en water. 

We are at Napels but the generator is not working so we have to go next morning to Marathon on Long Key where there is a Cummins repair shop that is open on Sunday. Luckily we have a spot on a State campground for 1 night with water and power. 

20 december 2019 / December 21, 2019

Overnacht bij Bradenton FL. om de dag er op naar Napels Fl. te gaan daar willen we een dag blijven om aan de kust naar dolfijnen te kijken.

Overnight near by Bradenton FL. to go the next day to Naples FL. here we stay for a day to watch the Dolphins at the coast

19 december 2019 / December 19, 2019

We zijn vanochtend naar Crystalriver gereden. Hier is het een winterparadijs voor de Manatees (zeekoeien). Dit omdat het zeewater nu koud wordt en hier vlakbij de kust warmwater bronnen zijn. Het water is hier de gehele winter 23° C. Ze zwemmen hier dan ook in grote getale rond. Ook worden hier in de buurt gewonde Manatees opgevangen en later weer uitgezet.  De Manatees lijken op grote stenen die in het zand liggen maar het verschil is dat de Manatee beweegt. Je kan hier zelfs met de Manatees in het wild zwemmen. We zijn op de fiets naar en door het park gereden.

We drove to Crystalriver this morning. Here it is a winter paradise for the Manatees (manatees). This is because the seawater is now getting cold and there are hot springs close to the coast, the water here is 23 ° C all winter long. They also swim here in large numbers. wounded Manatees are also collected here and later released again. The Manatees look like stones in the sand, the only difference is the Manatee moves.  You can swim in the wild with the Manatees here. We drove on the bike to and through the park.

18 december 2019 / December 18 2019

We zijn naar Ocala gereden on de Combimagnetron door een RV dealer te laten inbouwen. Daarna direct doorgereden naar Crystalriver.

We drove to Ocala to get the Combo Microwave to build in the RV by a Dealer. After this, we drove to Crystalriver.

16-17 december 2019 / December 16-17, 2019

Na een vermoeiende reis is Hadassa bij mij in Amerika aangekomen. We zijn na aankomst naar de RV gereden, even de eerste spullen uitgepakt en toen naar een restaurant gegaan, lekker gegeten en toen is Hadassa vroeg naar bed gegaan. De volgende morgen zijn we naar Inverness gereden om daar mijn nieuwe combi magnetron op te halen en even langs het schadebedrijf te gaan. Het schadebedrag was door het verzekeringsbedrijf van de tegenpartij goedgekeurd en nu kan mijn wagen gerepareerd worden. Pas als Hadassa weer weg is. Ik ben dan de auto 9 dagen kwijt voor de reparatie. dus moet ik een camping regelen en een huur auto.

After a tiring journey, Hadassa arrived in America with me. After arrival, we drove to the RV just unpacked the first things and then went to a restaurant, had a nice dinner and then Hadassa went to bed early. The next morning we drove to Inverness to pick up my new combo microwave and go to the car damage company. The damage amount was approved by the insurance company of the counterparty and now my car can be repaired. But only when Hadassa is gone again. I then lose the car for 9 days for the repair. so I have to have a campsite and a rental car.

15 december 2019 / Decembe 15,2019

Ik ben nu in Leesburg Fl. Morgen een uurtje rijden naar Sanford Fl. Daar parkeren bij een restaurant (Cracker barrel). Deze hebben vaak RV plaatsen. Ik heb van te voren gebeld: deze heeft ze ook en ik mag er blijven slapen voor een nacht. Dan ga ik 's middags Hadassa ophalen op het vliegveld van Sanford Fl. Dan kijken hoe ze zich voelt, of we gaan gelijk naar de RV of we gaan even ergens wat eten. 

I am now in Leesburg Fl. Tomorrow another hour to drive to Sanford Fl. There parking at a restaurant (Cracker barrel) these often have RV places. I called ahead and she has them too and I can stay there for a night. Then I will pick up Hadassa in the afternoon at the airport of Sanford Fl. Then see how she feels, or we go straight to the RV or we go eat somewhere.

Pippa wil wel, maar kan niet mee.
Pippa wil wel, maar kan niet mee.