Route 66

05-11-2022

10 - 11 - 2022 / November 10, 2022

Weer een dag over de Moeder route 66 en vandaag via Cuba naar Libanon (lebanon). In Cuba was nog een oud tankstation en motel. Het motel is nog steeds in gebruik. Morgen op veteranendag (in de USA) door naar Springfield MO.

So, another day on the Mother of all roads, route 66. And today via Cuba to Lebanon. In Cuba an old gas station and motel, motel was still in use. Tomorrow on Veterans Day (in the USA) on to Springfield MO. 

8 - 11 - 2022 / November 8, 2022

Vandaag naar St Louis geweest en de Gateway Arch (192 meter hoog en breed aan de grond) bezocht. Dit is een monument gemaakt voor de expansie naar het westen in de beginjaren van de USA. Het is een nationaal park en valt dus ook onder de Nationaal park sevice en Rangers. Het is het kleinste nationale park van de VS. Er zit een klein museum over de reizen naar de west onder. Je gaat met een lift omhoog, maar doordat de ruimte boven erg klein is, is de lift niet hoger dan 1.40m en heeft 5 zitplaatsen, maar er zijn er 8 aan elkaar gekoppeld. Het gaat langzaam en het lijkt een beetje op een achtbaan met gondels.

I went to St Louis today and visited the Gateway Arch (630ft tall and wide at the bottom). This is a monument to the expansion to the west in the early years of the USA. It is a national park and therefore also falls under the National Park Service and Rangers. It is the smallest national park in the USA. And there is a small museum about the travels to the west below. You go up with an elevator but due to the fact that the space upstairs is very small, the lit is no higher than 4,5 ft and has 5 seats but there are 8 linked together. It's going slow to me, and it looks a bit like a roller coaster with gondolas.

4 / 5 - 11 - 2022 / November 4, 2022

Na het ontbijt weer vertrokken voor het vervolg van de route. Zoals ik al schreef is hij tot nu toe nog steed goed aangegeven. De stukken die in de loop der jaren verlegd zijn, staan de jaartallen bij dat de route daar liep. Ik ga altijd uit van de oudste route, (als dit mogelijk is i.v.m. de hoogte, lengte en gewicht van mijn combinatie. Soms zijn er restrikties, meestal hoogte en gewicht). Zo kwam ik in Odell IL (IL = Illinois) een oud tankstation (tijdens de zomerperiode gewoon geopend) en in Atlanta IL een transport bedrijf genaamd Holland tegen. Vannacht kan ik overnachten bij een Campingworld (dat is een bedrijf dat alles voor camperen en campers vekoopt). Het voordeel is dat ik gelijk weer vers water kan tappen en mijn vuilwater kan dumpen. Tevens kan je bij diverse van deze winkels aansluiten op de stroom (scheelt weer, want dan hoeft de generator niet te draaien). Dit hoort bij de service van deze zaken, maar je moet wel lid zijn van de Good Sam Club en dat ben ik. Morgen het vervolg van de route 66 naar St Louis IL.

After breakfast, I left for the continuation of the route. As I wrote, it is still well marked up to now, even the pieces that have been moved over the years, then the years below that the route ran there. I always use the oldest way (if this is possible due to my combination's height, length, and weight (sometimes there are restrictions, usually height and weight)). In Odell IL (IL = Illinois) I came across an old gas station ( opened in summer time ) and in Atlanta IL a transport company called Holland. Tonight I can spend the night at Campingworld (that is a company that sells everything for camping and motorhomes). The advantage is that I can immediately tap fresh water and dump my dirty water. You can also connect to the power at several of these stores (again, because the generator does not have to run). This is part of the service of this business, but you must be a member of the Good Sam Club, which I am. Tomorrow I'll follow route 66 to St. Louis IL.

3 - 11 - 2022 / November 3, 2022

Vandaag begonnen aan Route 66. Ja echt, aan het begin, in Chicago. De route is erg goed aan- gegeven. Het eerste stuk rijd ik tot daar waar ik mijn trailer vanmorgen heb geparkeerd bij een Cracker Barrel (dat is gemakkelijk, omdat je daar altijd mag overnachten. Ze hebben er zelfs speciale parkeerplaatsen voor). 

Started today on route 66, Yes really at the beginning in Chicago. The route is very well-marked. The first part I drive to where I parked my trailer this morning at a Cracker barrel (that's easy because you can always spend the night there. They have special parking spaces for it).