Operatie / Operation

10-03-2018

14 augustus 2018 / August 14, 2018

Laatste controle bij de chirurg die mij geopereerd heeft. Zij was zeer te vrede over het resultaat. Het ziet er goed uit, aar het eind resultaat zal zo over een jaar echt duidelijk zijn. Dit daar er nog vocht ophopingen zijn en de spieren eerst weer op krachten moeten komen. Nu alleen nog regelmatig naar de fysiotherapeut voor litteken behandelingen. Onder tussen is mijn ontslag datum gepasseerd en ben ik dus officieel uit dienst. Ik moet nog uitboeken en een goed keuring krijgen van de dokter/tandarts. En als belangrijkste een afscheids-feest. Deze is al in de planning.

Last check with the surgeon who operated on me. She was very happy about the result. It looks good, so the end result will be really clear in a year's time. This is because there are still fluid accumulations and the muscles have to come back to strength first. Now only regularly to the physiotherapist for scar treatments. In between, my resignation date has passed and I am officially out of service. I still have to check out and get a good inspection from the doctor/dentist. And most importantly a farewell party. This is already in the planning.

31 juli 2018 / Juli 31, 2018

Vandaag weer naar het ziekenhuis geweest voor controle. Alles was goed en ik mag weer gaan sporten, zwemmen en sauna. Alles eerst rustig aan en langzaam weer op bouwen. Maar het gaat steeds beter. 

Today I went to the hospital again for check up. Everything was good and I can go back todo sports, swimming and sauna. Everything at first slowly and  building up again. But it is getting better.

22 juli 2018 / Juli 22, 2018

Van de week op controle geweest in het CMH. Alles zag er goed uit en de hechtingen zijn weggehaald. ik mag ook weer auto rijden. Dit in de buurt voorzichtig gedaan. het gaat maar ik moet nog geen langere afstanden rijden.

This week I was for a checkup at the military hospital. Everything looked good and the stitches were removed. I may also drive a car again. Carefully done it this in the neighborhood. It goes well, but I do not drive long distances yet.

15 juli 2018 / Juli 15, 2018

Nu 2 dagen geheel zonder pijnstilling, dit gaat goed. Alleen jeukt alles onderhuids van mijn schouders tot mijn benen. Men zegt dit is een teken dat het geneest. Maar het is bijna erger dan pijn. Het fietsen en wandelen gaat steeds beter, ik ben volop in beweging.

Now 2 days without pain relief, this is going well. Only everything is itching from my shoulders to my legs. This is said to be a sign that it heals. But it is almost worse than pain. Cycling and walking are getting better, I'm in full swing.

12 juli 2018 / Juli 12, 2018

Het gaat weer een stuk beter, gisteren een maal 5 minuten en later nog een maal 10 minuten op de hometrainer gezeten. dit ging goed. Vandaag eerst even een rondje in de omgeving van de flat gereden. Dit was even wennen want de oneffenheden in de weg voel ik goed maar is handelbaar. 's Middags samen met Hadassa naar de stad gefietst, op de terug weg nog even genoten van een heerlijk softijsje. In totaal vandaag 12 KM gefietst vandaag.

It is a lot better, yesterday 5 minutes once and later on 10 minutes on the exercise bike. This went well. Today we first drove around the flat for a while. This took some getting used to because the unevenness in the road I feel good but is manageable. In the afternoon I cycled together with Hadassa to the city, on the way back we enjoyed a delicious soft ice cream. In total today 12 KM cycled today.

7 juli 2018 / Juli 07, 2018

Het slapen gaat 's nachts steeds beter. De pijn wordt langzaam ook minder. Verder probeer ik zoveel mogelijk te wandelen en ga dus ook wat vaker lopen met Pippa (het hondje). Het wandelen doe ik met een rollator. Ik lijk wel een oude man maar ik voel me nog steeds jong hoor. Het korset wat ik draag moet ik nog minstens 3 weken 24 uur per dag dragen. Daarna allen over dag voor een paar weken. Het zit strak en dat moet natuurlijk ook. En deze warmte werk natuurlijk ook niet echt mee, maar we komen er wel door.

Sleeping is getting better at night. The pain is also slowly getting less. Furthermore, I try to walk as much as possible and so go more often with Pippa (the dog). I walk with a walker. I look like an old man but I still feel young. I have to wear the corset I have to wear it for at least 3 weeks 24 hours a day. Then all over the day for a few weeks. It is tight and that must of course. And of course this heat does not really work, but we do get through.

3 juni 2018 / Juli 03, 2018

Vannacht in mijn slaap waarschijnlijk mijn drain een stukje los getrokken. Op het toilet zag ik in eens dat het vacuüm er af was. 's Morgen had ik daar dan ook een flinke bloeding. Direct met het CMH contact opgenomen, deze vertelden dat ik even langs moest komen. Dan wordt er een nieuwe vacuümfles aan de drain gehangen en dan kan het weer opgelost zijn. Dus wij direct maar Utrecht gereden, daar door gestuurd naar de verpleegafdeling. Nadat de bandage rond de drain verwijderd was zagen ze gelijk dat de drain er een stuk uit was. Deze is gelijk eruit gehaald, de wond verzorgd en we konden weer naar huis zonder drain. Wel lekker, dan loop je niet constant met die slang en fles. De wond is ook al weer dicht dus alles weer opgelost.

Last night, in my sleep,  I probably pulled loose my drain. On the toilet, I saw that the vacuum was gone. In the morning I had major bleeding there. Directly I contacted the military hospital, they told me that I had to stop by. Then a new vacuum bottle is hung on the drain and then it can be dissolved again. So we drove directly to Utrecht, where we had to go to the nursing ward. After that the bandage around the drain was removed they immediately saw that the drain was pulled out a bit. This was immediately removed, the wound was taken care of and we could go home without a drain. This was good, then you don't have a walk with that hose and bottle. The wound is already closed again so everything is resolved.

1 juli 2018 / Juli 01, 2018

De laatste drain vloeit nog te veel en mag er nog niet uit. Maar ik mag wel naar huis. En vandaag mag ik ook weer even lekker onder de douche. Even naar DVVO gebeld voor vervoer naar huis. Deze vertelde mij dat de taxi er om 14:30 uur voor de deur zou staan. Hij was netjes op tijd, en zoals het hoort stond er een verlengde BMW Limousine om mijn naar Breda te brengen. Ja en belangrijke mensen zitten op de achterbank. In Breda stond Hadassa met Pippa (de hond) al op mij te wachten met een rollator. Dit zodat ik hier de eerste dagen kan gaan wandelen.

The last drain still flows too much and is not allowed yet. But I can go home. And today I can also have a nice shower. I just called to the military transport organization for the transport home. This told me that the taxi would be at the door at 02:30 pm. He was on time, and so as it should be there was an extended BMW Limousine to take me to Breda. Yes, and important people are driving the back seat. In Breda, Hadassa with Pippa (the dog) was already waiting for me with a walker. This so that I can walk here in the first few days.

30 juni 2018 / June 30, 2018

Deze maal goed geslapen. Er mogen vandaag weer twee drains uit. En als het goed gaat mag morgen de laatste er uit. dan mag er niet meer dan 30 ml per 24 uur vloeien. dus nog een nachtje in het zieken huis blijven. dit is geen ramp met de goede verzorging hier. 

This time I slept well. there are two more drains going out today. If it goes well,  the last one goes out tomorrow. Then it should not flow more than 30 ml per 24 hours. But stay one more night at the hospital. this is no problem with the good care over here.

29 juni 2018 / June 29, 2018

Zo, een betere nacht gehad vannacht, redelijk geslapen. Van de dokter mochten er twee drains uit. Ik zag hier tegen op, maar het viel gelukkig mee. Het personeel hier is erg vriendelijk en staan altijd voor ons klaar. Ik wordt van alle gemakken voorzien, op welk moment van de dag/nacht. hier bij de complimenten voor het verplegend personeel van het CMH. En de wandelingen in het ziekenhuis worden langer, het gaat steeds beter en de pijn wordt ook steeds minder.

So, I had a better night last night, slept reasonably well. The doctor said two drains could come out. I was a bit afraid for this, but the pain was minor. The staff here are very friendly and are always there for us. I will be provided with all conveniences, at what time of the day/night. Here at the compliments for the nursing staff at the Military hospital. And the walks in the hospital are getting longer. And the pain is getting less.

28 juni 2018 / June 28, 2018

Vannacht slecht geslapen door de pijn. De chirurg is Vanochtend langs geweest en ik heb het resultaat gezien. Het is allemaal nog wat opgezwollen maar het ziet er goed. Er zitten vijf drains in, zodra die weg zijn mag ik naar huis om verder te genezen. Ondanks de drains, ga ik iedere keer een stukje lopen door het ziekenhuis, je moet blijven bewegen.

I slept badly because of the pain last night. The surgeon came by this morning, and I have seen the result. It's all a bit swollen but it looks good. There are five drains, as soon as they are gone I can go home to heal further. despite the drains, I am going for a walk through the hospital, I have to move on.

 27 juni 2018 / June 27, 2018

Het is zo ver, om 08:30 staat de taxi voor de deur om mij naar het CMH te Utrecht te brengen. Daar aangekomen mij direct gemeld op de verpleegafdeling. Daar werd mij gelijk verteld dat ik mij klaar kon maken voor de operatie. de patiënt voor mij had zich nog niet gemeld en ging ik dus eerder naar de operatiekamer. Na de operatie kreeg ik te horen dat de operatie geslaagd was en een zeer goed resultaat was bereikt. Terug naar mijn kamer en even bijkomen van de operatie.

Its time, at 8:30 am the taxi is at the door to take me to the Military hospital in Utrecht. There I immediately reported to the nursing department. I was told straight away that I could get ready for the operation. The patient before me had not yet reported and so I went to the operating-room earlier. After the operation, I was told that the operation was successful and a very good result was achieved. Back to my room and recover from the operation.

26 juni 2018 / June 26, 2018

Ja, morgen is het zo ver. Ik moet mij om 09:45 uur melden op de verpleeg afdeling van het CMH te Utrecht. hoe laat de operatie is weet ik nog niet. Dit hoor ik dan daar. Als alles goed gaat dan mag ik donderdag weer naar huis. En dan zit ik weer strak in mijn vel. Want na het verliezen van 60 KG zit ik nu wel erg ruim in mijn vel.

Yes, tomorrow it is time. I have to report to the nursing department of the Military Hospital in Utrecht at 09:45 am. On what time the operation is, I do not know yet. I will hear this there. If everything goes well then I may return home Thursday. And then I'm sitting tight in my skin again. Because after losing 60 KG I am now very spacious in my skin.

23 juni 2018 / June 23, 2018

Nog 4 dagen waar van 1 werken en dan is het zo ver. Het begint nu wel te kriebelen van de zenuwen want het is toch een grote ingreep (spannend). Maandag ochtend nog even bellen naar het ziekenhuis, hoe laat de opname en de operatie is.

Another 4 days were of 1 to work and then it is so far. It starts to tickle from the nerves because it is a major operation (exciting). Monday morning I have to call the hospital, for the time of intake and operation.

5 juni 2019 / June 5, 2018

Zo, vandaag te horen gekregen dat de operatie doorgaat op 27 juni. Dus nog 15 dagen werken en dan ben ik klaar. Alleen nog naar dienst om mijn spullen in te leveren en een afscheids feestje te vieren.

So, today I was told that the operation will be on 27 June. So I have work for another 15 days and then I'm done. Only go to work to turn in my stuff and to celebrate a farewell party.

15 mei 2018 / May 15, 2018

Vandaag in het ziekenhuis geweest, even bij  buro opname geinformeerd over mijn opname datum. Daar hebben ze gekeken in de agenda, en het wordt waarschijnlijk 27 juni 2018. nog even wachten op het telefoontje dat het daadwerkelijk deze datum is. 

Today I went to the hospital, I informed about my admission date at the office. They looked at it on the agenda, and it will probably be June 27, 2018. Just wait for the phone call that it is actually this date.

19 april 2018 / April 19, 2018

Vandaag te horen gekregen van de verzekering, dat de operatie geheel vergoed gaat worden. Ze hebben de aanvraag verkeerd behandeld en daardoor onterecht afgewezen. is dus terug gedraaid en als nog toe gewezen. nu nog even afwachten wanneer er plek is in het ziekenhuis voor de operatie. Dus nog even wachten.

Today heard from the insurance, that the operation will be fully reimbursed. They have handled the application incorrectly and therefore wrongly rejected it. They turned it back and awarded the application. Now I just have to wait when there is a time in the hospital for the operation. So I have to wait again.

10 maart 2018 / March 10, 2017 

Jammer een afwijzing voor de operatie. maar ik ga een klacht indienen bij de verzekering. Dit doet de plastisch chirurg ook. Dan maar weer wachten wat daar uit komt ik hoop op goed nieuws. 

Too bad a rejection for the operation. But I'm going to file a complaint with the insurance. The plastic surgeon does this too. Just wait again what comes out of it I hope for good news.

3 maart 2017 / March 03, 2017 

Hallo, voor ik weg ga, moet ik nog even onder het mes. Na het verliezen van 60 kilo moet ik nog even mijn overtollige huid laten verwijderen. Het is nu alleen even wachten op goedkeuring van de verzekering. bij goed bericht ga ik zo snel mogelijk op de operatietafel.

Hello, before I go, I have to go to the hospital. To remove the excess skin that I have. After losing 130 pounds. I only have to wait for approval from the insurance. when I get the good news, I will be operated ASAP.