Na 16 maanden terug in de USA / After 16 month back in the USA

07-05-2022

Zo, na een lange en vermoeiende reis ben ik weer in de USA. Ik heb voor de eerste nacht een hotel opgezocht. ik wilde douchen en slapen. de volgende dag ben ik door iemand van het hotel even naar de opslag van de trailer gebracht. hier aan gekomen, waren ze gesloten maar ik heb een code en kan er gelukkig in. bij mijn trailer en auto aangekomen zag het er redelijk uit ik miste alleen een raam in het woon gedeelte van mijn camper. De auto was erg vuil en starte natuurlijk niet, Een medewerker van het bedrijf dat op de lokatie woont heeft even start hulp gegeven en ik heb de wagen op het terein rond gereden. na een half uur draaien, de motor uit gezet, hij starte niet meer. Dus de volgende dag weer starthulp gehad en gelijk ook de accu's uit de Camper gehaald en naar een accushop gereden. Daar hebben ze de accu's uit mijn wagen gehaald en allemaal op een test bank gezet na 4 uur was bekend dat de accu's van mijn auto Kapot waren dus 2 niweuwe er in. de acu's van mijn camper hadden langer nodig om te testen. Ik heb een leen accu meegekregen en deze in de camper geplaatst. De generator starte direct en ik had stroom dus koelkast verlichting airco. De volgende dag terug naar de accushop en twee kapot een goed dus weer twee nieuwe accu's gekocht. deze ingebouwd en alles doet het teven de propane en water tanks gevuld. en ik ben weer self supporting. ik kan weer douchen, koken en de boel schoon maken (is wel nodig na 16 maanden).


So, after a long and tiring journey, I am back in the USA. I looked for a hotel for the first night. I wanted to shower and sleep. the next day someone from the hotel took me to the storage of the trailer. got here they were closed but I have a code and can get in luckily. arrived at my trailer and car it looked reasonable I only missed a window in the living area of ​​my camper. The car was very dirty and of course, did not start. An employee of the company that lives at the location gave starting assistance and I drove the car around the site. After half an hour of running, I turned the engine off, it wouldn't start. So the next day I started aid again and immediately removed the batteries from the Camper and drove to a battery shop. There they removed the batteries from my car and put them all on a test bench. After 4 hours, it was known that my car's batteries were broken so 2 new ones in it. my camper's batteries took longer to test. I got a loaned battery and placed it in the camper. The generator started immediately and I had power so the refrigerator, lights, and air conditioning. The next day back to the battery shop and two broke a good so bought two new batteries. these built-in and everything works bitches filled the propane and water tanks. and I am self-supporting again. I can shower, cook and clean again (necessary after 16 months).