Ik ga weer verder / I'll go on again

10-08-2020

22 juli - 11 oktober 2020 / Juli 22, october 11, 2020

Na wat rondzwerven in de omgeving Jacksonville, kwam ik in contact met iemand van een kerk. Hij had van mijn situatie gehoord, en bood mij in ruil voor wat klussen een plekje achter de kerk aan. Daar was ook aansluiting op stroom, water en riool. Tevens heb ik eindelijk contact gehad met de DMV (RDW) voor de verlenging van mijn kenteken op de auto (dit moet ieder jaar opnieuw gebeuren). Alles is nu opgestuurd en betaald, nu wachten op de post op mijn nieuwe sticker die op de kentekenplaat moet. De mijne was al verlopen sinds 1 mei dit jaar. Maar door Covid-19 had iedereen uitstel gekregen (voor mij is dat tot 1 september). Ze zullen het naar het adres van de kerk sturen. Ik heb de laatste 2 weken ook genoten van de F1 races, met een 2e en een 1e plek voor Max Verstappen.

After wandering around Jacksonville, I got in touch with someone from a church. He heard of my situation and offered me a place behind the church for some odd jobs. There was also a connection to electricity, water, and sewage. I also finally had contact with the DMV (RDW) for the extension of my license plate on the car (this has to be done every year again) everything sent and paid, now waiting for the mail for my new sticker that has to be on the license plate. Mine had already expired since 1 May this year. But by Covid-19 they have given everyone an extension (for me, that is until September 1, 2020). They will send it to the address of the church.And I enjoyed also from the last 2 F1 races. With a 2e and 1st place for Max Verstappen (Dutch F1 driver). 

24 juni - 22 juli  2020 / June 24, July 22, 2020

Ik dach ik zal maar weer eens van mij laten horen. Er gebeurt hier bijna niets, ik verplaats mij van parkeerplaat naar parkeerplaats. Ik kan niet te lang op een plek blijven staan. Dus verhuis ik regematig van een restaurant naar een supermarkt of een ander parkeerplaats. Ja het is jammer de Corona een streep trekt door mijn reis. Ik kan daar door ook niet naar Nederland. het wordt waarschijnlijk pas volgend jaar dat ik weer eens naar Nederland kan komen. Ik heb dus ook Hadassa haar verjaardag in mijn eentje geviert, en zelfs daar voor een boterkoek gebakken. Gelukkig hebben we veel contact via Watsapp. 

28 maart - 24 juni 2020 / March 28 - June 24, 2020

Sorry voor het niet schrijven in deze blog. Maar het is door Covid-19 dat ik in noord Florida rond Jacksonville een afwachtende houding aan moet nemmen. het is nagnoeg niet mogelijk verder te reizen, alles zit dicht al gaan de winkel en restaurants nu langzaam weer open. mischien dat ik lanzaam weer verder naar het noorden kan. Ik was van plan om eind maart naar Nederland te gaan, maar toen gooide President Trump de grenzen dicht. En mijn ticket werd gecanceld, dit was balen. En TUI FLY heeft ook nog steeds geen geld voor de tickets terug gegeven maar een voucher waar ik niets aan heb want TUI vliegt niet meer op de USA. Na veel klagen hoop ik volgende maand mijn geld terug tekrijgen (iets wat ze 9 april al hadden toegezegt). En vandaag kreeg ik een mailtje van Ton dat President Trump de grenzen minimaal tot eind van het jaar dicht houd. dus zit ik hier nog wel even. Ik heb onder tussen mijn 60ste verjaardag hier alleen gevierd. En natuurlijk voor mij zelf een boterkoek gebakken voor bij de koffie en 's avonds een koud CORONA biertje.

Sorry for not writing in this blog. But it's because of Covid-19 that I have to take a wait and see approach in North Florida around Jacksonville. it is hardly possible to continue traveling, everything is closed even though the shop and restaurants are slowly opening again. maybe I can slowly go further north. I planned to go to the Netherlands at the end of March, but then President Trump closed the borders. And my ticket was canceled, this was a bummer. And TUI FLY has still not returned any money for the tickets, but a voucher that is of no use to me because TUI no longer flies to the USA. After a lot of complaining, I hope to get my money back next month (something they already promised April 9). And today I received an email from Ton that President Trump will keep the borders closed at least until the end of the year. so I'll be here for a while. And in between I have celebrated my 60th birthday here alone. And of course I baked a butter cake for coffee and a cold CORONA beer in the evening.

24 - 28 maart 2020 / march 24 - 28, 2020

Rustig naar het noorden van Florida aan het rijden, en dan door naar de staat Georgia. Daar zijn een paar Streken die nog geen besmettingen hebben en daar ga ik naar toe (veilig). en dan langzaam richting Zuid Carolina.

Drive slowly to the north of Florida, and then on to the state of Georgia. There are a few Zones that do not yet have infections and I will go there (safely). and then slowly towards South Caralina.

21 - 24 maart 2020 / March 21 -24, 2020

Terug in Stuart, alle onderdelen zijn binnen. Dus heb ik maandag de trailer weggebracht en de mannen zijn aan het werk gegaan. De assen en banden zitten er onder, de hydroliek is gerepareerd, de zaken aan de binnenzijde zijn bijna allemaal gedaan op een paar dingen na die de fabriek niet heeft goedgekeurd als garantie. 

Back in Stuart, all parts are in. Last Monday brought the trailer away. and the men went to work. and the axles and tires are under it, the hydraulic has been repaired, the interior stuff is almost all done except for a few things the factory has not approved as a warranty.

19 - 21 maart 2020 / March 19 -21,2020

Vanuit Stuart naar West Palm Beach gereden en daar de nacht doorgebracht bij een Cracker Barrel. De volgende ochtend is Jaap Hoogendoorn even op de koffie geweest. Hij was hier op vakantie en hij zou met dezelfde vlucht als ik naar Nederland gevlogen zijn, maar die was gecanceld. Dus heeft hij een andere vlucht moeten boeken. Hij is via Portugal teruggevlogen naar Nederland. Ik blijf hier nog wel een tijdje i.v.m. het Covid-19 virus. Als de grenzen weer open gaan, kom ik wel weer even naar Nederland. Tot die tijd zoek ik in de USA naar plaatsen waar geen of weinig besmettingen zijn. ik maak maar weinig mee in deze periode, dus valt er ook weinig te vermelden. Ik probeer jullie zo veel mogelijk op de hoogte te houden.

Driven from Stuart to West Palm Beach, spent the night there at a Cracker Barrel. The next morning Jaap Hoogendoorn had a coffee. He was on vacation here and he would have flown to the Netherlands with the same flight as me. Yes, but it was canceled. So he had to book another flight, he flew back to the Netherlands via Portugal. I will stay here for a while because of the Covid19 virus. when the borders open again I will come back to the Netherlands. until then I search in the USA for places with little or no contamination. I experience very little during this period, so there is little to mention. I try to keep you informed as much as possible.

16 - 19 maart 2020 / March 16 - 19, 2020

Naar Orlando geweest om te kijken of ik op het vliegveld mijn stempel in mijn paspoort kon verlengen, maar ik kon niet bij de mensen van de boarder controle komen. Zodoende ben ik weer richting Stuart gereden kijken of alle garantie onderdelen binnen waren, zodat ze aan het werk kunnen en mijn trailer weer veilig de weg op kan. Ik rijd nl met een compleet kale band en vijf verkeerd afgesleten banden. Dat komt omdat er iets mis is met mijn assen. Ik krijg hiervoor ook 3 nieuwe assen onder mijn trailer. Dit samen met 6 nieuwe banden en nog wat zaken aan de binnenzijde van de trailer. Tevens wordt ook de hydroliek van de trailer gedeeltelijk vervangen.  Ze hebben nog wel wat te doen.

Been to Orlando o see if I could renew my stamp in my passport at the airport. But I could not get to the people of the border control so drove back to Stuart to see if all warranty parts were in. So they can get to work, and my trailer can be safely back on the road. I drive with a completely bare tire and five wrongly worn tires. This is because there is something wrong with my axles. I also get 3 new axles under my trailer for this. this together with 6 new tires and some things on the inside of the trailer. the hydraulic system of the trailer is also partially replaced. they still have something to do.

03, 16 maart 2020 / March, 03, 16 2020

Ik sta nu sinds een paar dagen in Ormond Beach FL. Dit ligt tegen Daytona beach FL. aan. Vrijdag is hier de Bike Week begonnen. Er worden ongeveer 1.000.000 motorrijders verwacht voor dit festijn. Daarvan is ongeveer 90% Harley, 5 % andere Amerikaanse motoren (Indian, Victory, OCC, Boss Hog en zelfbouw) en de laatste 5% zijn de buitenlandse merken (Japans en Europees).  Ik heb veel hele mooie gezien maar ook afschuwelijke motoren (ieder heeft zijn eigen smaak). Zie foto's.

Hello, I have been in Ormond Beach FL for a few days now. This is against Daytona Beach FL. On. And on Friday the Bike Week started here. there will be around 1,000,000. motorcyclists expected for this festival. about 90% of them are Harley 5% other American engines (Indian, Victory, OCC, Boss hog and Build by owner) and the last 5% are foreign brands (Japanese and European). his own taste), see photos.

21 februari tot 3 maart 2020 / February, 21 till  March, 3 2020

Mijn excuses dat ik zo weinig schrijf momenteel. Maar ik verplaats mij een beetje door Florida. Ik ben in afwachting op onderdelen voor mijn RV. Hierdoor kan ik niet echt verder met mijn reis en hang hier een beetje rond. Als ik echt wat beleef schrijf ik dit wel. 

I apologize for writing so little at the moment. But I'm moving a bit in Florida. I am awaiting parts for my RV. Because of this, I can't really continue with my journey, and just hang around in Florida. If I really experience something, I will write this.

20 februari 2020 / February 20, 2020

Op mijn gemak richting het noorden gereden, Verobeach, Melborne naar Titusville FL. Daar nog alligators en Florida weekschildpadden gezien in een meertje in de stad (zie foto's en video). Vandaag weer verder omhoog richting Daytona en St Augustine Fl. Waar ik ga overnachten weet ik nog niet, dat zie ik wel.

Driven leisurely towards the north, Vero Beach, Melbourne to Titusville FL. seen no alligators and Florida softshell turtle in a small lake in the city (see pic's and video). Today I continue high up to Daytona and St Augustine FL  where I will spend the night I do not know yet I see.

14 februari 2020 / February 14, 2020

De dealer heeft wat zaken gerepareerd en er zijn nog wat onderdelen besteld. Dit duurt een paar weken voor deze binnen zijn, dus ben ik weer onderweg en moet ik als alles binnen is weer even terug naar Stuart FL. om alles te laten vervangen. 

So the dealer has some things to repair and there are some parts ordered. This takes a few weeks to arrive. so I am on my way again and when everything is in I have to go back to Stuart FL. to have everything replaced.

9 februari 2020 / February 9, 2020

Net aangekomen bij de RV dealer. Ze kunnen morgen direct beginnen. Nu ben ik bij Starbucks om aan dit bericht te werken en natuurlijk koffie te drinken en natuurlijk even verder op het internet te kijken wat er in de omgeving te doen is. Ik weet namelijk niet hoe lang ze nodig hebben.

I just arrived at the RV dealer. Then they can start immediately tomorrow. Now I am at Starbucks to work on this message and of course drink coffee. And of course a little further on the internet to see what there is to do in the area. I don't know how long they need it.

14 januari tot 07 februari 2020 / January 14, till February 07, 2020

Zo, ik ben weer op het net. Nadat ik Hadassa naar het vliegveld heb gebracht, ben ik doorgereden richting Inverness FL., i.v.m. de reparatie aan de schade (07-12-2019) van mijn truck. In dit gebied is niets te beleven en was er dus ook niets te melden. Mijn wagen heeft bijna 3 weken bij het schade herstel bedrijf gestaan voor reparatie. Ik heb hen weer terug en hij is netjes gerepareerd. Nu ga ik weer op pad. Eerst nog even naar Stuart FL. Nu voor werkzaamheden aan de RV. Ik heb daar maandag een afspraak.

So, I'm back on the net. After I brought Hadassa to the airport, I drove on towards Inverness FL. this because of the repair to the damage (07-12-2019) of my truck. There is nothing to experience in this area and therefore there was nothing to report. my car has been at the damage repair company for almost 3 weeks for repairs. I have returned, it has been neatly repaired. Now I am on the road again. First to Stuart FL. now for some work on the RV. I have an appointment there Monday.

14 januari 2020 / January 14, 2020

Hadassa is veilig aangekomen in Nederland en is weer samen met haar hondje Pippa. Pippa was erg blij haar weer te zien. Ik heb ondertussen een afspraak voor de reparatie van mijn auto. Dit gaat volgende week plaats vinden in Inverness FL. Dan ben ik hem 9 dagen kwijt. In die periode sta ik op een camping in de buurt en ik krijg een huurauto voor die tijd.

Hadassa has arrived safely in the Netherlands and is again with her dog Pippa. Pippa was very happy to see her again. I have an appointment for the repair of my car. This will take place next week in Inverness FL. Then I lost him for 9 days, during that period I am at a campsite nearby. and I get a rental car for that time.

13 januari 2020 /January 13 2020

Zo, ik heb Hadassa bij het vliegveld afgezet en is ze weer onderweg naar Nederland. We hebben het erg gezellig gehad, ondanks een paar problemen met de RV. 

So I dropped off Hadassa at the airport, and she is on her way back to the Netherlands. We had a very nice time despite a few problems with the RV.