Ik ga weer op weg / I'll go on the road

09-07-2019

9 juli 2019 / July 9, 2019

Ik heb een paar dagen rustig aan gedaan. RV schoongemaakt, de was gedaan enz. Dus nu weer in Las Vegas. De RV is klaar om naar de dealer te gaan voor het garantie onderhoud. En de RAM staat nu in de garage voor zijn eerste onderhoudsbeurt. Morgen de RV inleveren en dan naar het hotel. Donderdag vlieg ik weer naar Nederland voor een dag of 10. 

Take it easy for a few days. RV cleaned, laundry done, etc. So now in Las Vegas. The RV is ready to go to the dealer for warranty maintenance. And the RAM is now in the garage for its first service. Hand in the RV tomorrow and then to the hotel. Thursday I will fly back to the Netherlands for a day or 10.

5 juli 2019 / July 5, 2019

Het was een mooie rit gisteren en goed dat ik de RV niet mee genomen heb. Het had wel gegaan, maar je moet dan geen tegenligger in een bocht krijgen. Die kan je vaak niet zien door de bergen. Ik heb video's op de site gezet van de rit door de bergen naar Oatman. Vandaag een klein stukje rijden, waarvan een klein stukje door Californië . 

It was a nice ride yesterday and good that I did not take the RV. Because it would have gone well, but then you should not get an oncoming car in a turn. and you can often not see through the mountains. I have put videos on the site. from the ride through the mountains to Oatman. Today a short drive, where a short drive through California.

4 juli 2019 / July 4, 2019

4 juli de Amerikaanse onafhankelijksdag. Dit is voor Amerika de grootste feestdag, die ze hebben. met als afsluiting 's avonds een groot vuurwerk. Ik ben bij een stadje aan een meer dus zal het goed te zien zijn. Maar ik ga eerst een stuk van de Route 66 rijden die ik gisteren niet kon doen, i.v.m. de lengte van mijn RV (13,25m)plus de lengte van mijn wagen (6,25m) - 1,5m koppelafstand is 18 meter. De weg laat voertuigen toe tot 12m, dus op pad met alleen de wagen om al die haarspeldbochten te rijden.

July 4 the American independence day. This is America's biggest holiday they have. with a large firework display in the evening. I'm in a town on a lake so it will be good to see. But first I will drive a part of the Route 66 that I could not do yesterday, because of the length of my RV (43.5ft) plus the length of my car (21.5ft) - 5ft coupling distance is 60 Foot. The road allows vehicles up to 40 Feet. So, on the road with only the car to ride all those hairpins.

3 juli 2019 / July 3, 2019

Vandaag ga ik op weg naar het westen, via de historische route 66, van Flagstaff naar Kingman. Het eerste stuk is gelijk aan de I40 maar na Williams gaat hij er vanaf 

2 juli 2019 / July 2, 2019

Naar de Grand Canyon zuid zijde geweest. Weer fantastisch. Het blijft mooi en wat de natuur kan doen met water. Het heeft miljoenen jaren geduurd, maar toch is het fantastisch. Zo mooi, de beelden spreken voor zich.

Been to the Grand Canyon south side. fantastic again. It remains beautiful and what nature can do with water. It has taken millions of years, but still, it is fantastic. So beautiful. The images speak for themselves.

1 juli 2019 / July 1, 2019

Wederom een zeer mooie rit, van Show Low naar Flagstaff. Deze liep via Sedona toeristische route. Zeer mooie rode rots formaties en een weg met veel haarspeldbochten. Het ging zeer goed met de RV er achter. Mooie foto's genomen en de Dashcam doet het ook weer. We hebben weer filmpjes.

Again a very nice ride, from Show Low to Flagstaff. This left via Sedona tourist route. very beautiful red rock formations and a road with many hairpin bends. It went very well with the RV behind it. Taken beautiful pictures and the Dashcam works again. we have videos again.

30 juni 2019 / June 30, 2019

s' Morgens vroeg eerst naar Starbucks voor de F1  Race. Na een slechte start van Max, is het een om te zien, en natuurlijk ook door de uitslag, de mooiste van het seizoen, tot zover natuurlijk. Ik heb de nachten doorgebracht op de parkeerplaats van een bandenfirma (Big O Tires Tucson). Deze firma zou van  al mijn banden de conditie en spanning controleren voor ik verder ging. Banden oké en weer op de goede spanning. Het is rond 12:00uur, zo'n 48 graden, en ik ga op pad richting het noorden. De rit van Tucson naar Show Low was ontzettend mooi maar alle beelden van mijn dashcam waren corrupted en niet leesbaar. Dus heb ik een paar foto's van het net getrokken voor jullie om te laten zien wat ik heb gezien. Ik ben rond 18:00 in Show Low aangekomen,  Het regende een beetje en het was 14 graden (lekker). Ik heb alles van de RV open gezet zodat de warmte er uit kon en frisse lucht er in.

Early in the morning to Starbucks for the F1 Race. After a bad start by Max, it is to see and of course also by the result, the most beautiful race of the season, so far of course. I spent the nights in the parking lot of a tire company (Big O Tires). This company would check all of my tire's condition and tension before continuing. Tires ok and good tension again. It is around noon and it's 48 degrees and I'm heading north. The drive from Tucson to Show Low was incredibly beautiful but all images from my dashcam were corrupted and not readable. so I have taken a few pictures of the net for you to show what I have seen. I arrived in Show Low around 18: 0, it rained a bit and it was 14 degrees (nice). I have opened everything from the RV so that the heat could come out and fresh air in it.

29 juni 2019 / June 29 2019

Vandaag even rustig aan. Het is hier warm, ±45 graden Celsius. Even wat koffie drinken, website bijwerken met wat foto's en filmpjes. RV opruimen en een wasje doen. Morgenochtend de F1 kijken en dan ga ik richting het noorden. Langzaam onderweg naar de Grand Canyon Zuidzijde. Ik heb van Henry een paar mooie punten gekregen, waar ik langs zou kunnen gaan. Ik heb ze in mijn navigatie ingevoerd.  

Today just taking it easy it is hot here ± 113 degrees Fahrenheit, just drinking coffee, updating the website with some photos and videos. Clean up your RV and do some laundry. Tomorrow morning watch the F1 and then I head north, slowly on my way to the Grand Canyon South face. But Henry gave me some nice points that I could visit. I have entered them in my navigation.

28 juni 2019 / June 28 2019

Henry heeft een paar wapens en daar zijn we vanochtend mee gaan schieten. Ergens in de bergen een punt waar niemand komt, een paar blikjes, tennisballen, plastic flesjes en andere zaken neergezet en schieten maar. Het was even leuk om die doelen door de lucht te zien vliegen om ze dan nogmaals te raken. Het vliegt echt alle kanten op. Ik ben het nog niet verleerd.

Henry has a few weapons and with that we went shooting this morning and in the mountains a point where no one comes a few cans, tennis balls, plastic bottles and other things put down and shoot. It was nice to see those targets fly through the air and then hit them again. it really flies in all directions. I haven't forgotten yet.

27 juni 2019 / June 27, 2019

s' Middags naar het cactus park geweest. Leuke cactussen voor in een potje op de vensterbank. Vereist wel een groot raam en veel zonlicht😂🤣.

I went to the cactus park in the afternoon. Nice cacti for in a jar on the windowsill. Requires a large window and a lot of sunlight😂🤣.

27 juni 2019 / June 27 2019

Vanochtend naar het museum geweest. Het was erg heet 41 graden C, dus eerst buiten alles gedaan en vóór de echte hitte naar binnen. Er staat hier echt van alles. Zelfs de oude Airforce one van Kennedy en een van een latere President. 

Went to the museum this morning. was very hot C41 degrees. so I did everything outside first, and inside for the real heat. there is really everything here. himself the old Airforce one from Kennedy and one from a later President.

De man met het rode shirt en petje is 94 jaar en heeft in WW2 met dat vliegtuig gevlogen en nog 46 ander type's waaronder bommenwerpers, jager en vrachtvliegtuigen. Hij zit hier iedere donderdag om zijn ervaringen te vertellen.

The man with the red shirt and cap is 94 years old and has flown in WW2 with that aircraft and 46 other types, including bombers, fighter plains, and cargo planes. He is here every Thursday to tell his experiences.

26 juni 2019 / June 26, 2019

Vanmiddag van Siera Vista naar Tucson gereden. Daar samen met Henry Harms de heuvel op geweest. Daar een overzicht over Tucson gemaakt. Mooie foto's, zoals zonsondergang. een aantal Javelina's een varkensachtig dier heel klein maar erg gevaarlijk. Als je in de buurt komt vallen ze je aan en dat geeft gemene wonden. Morgen gaan we naar het plaatselijk lucht- en ruimtevaart museum en een staatspark met grote cactussen. 

This afternoon we drove from Siera Vista to Tucson. Together with Henry Harms a trip up the hill. An overview of Tucson there. Beautiful photos, such as a sunset. a number of Javelinas a pig-like animal very small but very dangerous. If you come close they will attack you and that will mean nasty wounds. Tomorrow we go to the local air and space museum and a state park with large cacti.

24 juni 2019 / June 24, 2019

De hele dag met de fiets en te voet door Tombstone gegaan en veel gezien. Ze spelen de geschiedenis hier na: de schietpartijen die hier zijn geweest.  Met Wyat Earp zijn broers en Doc Holliday. Gunfight at the OK Coral. 

The whole day with the bicycle and on foot through Tombstone and a lot seen. They play the history here. the shooting parties that used to be here. With Wyat Earp are brothers and Doc Holliday. Gunfight at the OK Coral.

23 juni 2019 / June 23, 2019

Vanochtend vroeg opgestaan (06:00u) i.v.m. de F1 Race in Frankrijk. Even naar Starbucks gereden i.v.m. WIFI. Mijzelf en de laptop geïnstalleerd in een stoel met een grote bak koffie. Ik had mijn bammetjes kaas en hagelslag meegenomenj. Dus ik kan er tegen aan.  Jammer dat Max niet meer kon doen met zijn wagen, maar ik heb toch van de race genoten. Na de race de Rv ingepakt en richting Tombstone gereden, lekker op mijn gemak, via zeg maar N, wegen langs de Mexicaanse grens. Laat in de middag aangekomen in Tombstone. De fiets uit de RV gepakt en de boel verkend. Geëindigd bij de plaatselijke brouwerij. Een paar kleine glaasjes geproefd. Smaakte goed. Weer naar mijn huis gereden en eten klaargemaakt. Na het eten even naar de radio geluisterd (geen, tv ontvangst hier) en naar bed.

I woke up early this morning (06:00 o'clock) because of the F1 Race in France. Went to Starbucks, this because of WIFI and I installed the laptop and myself in a barge with a large cup of coffee. can handle it, too bad that Max can no longer do with his car, but I still enjoyed the race. After the race packed the RV and drove towards Tombstone, nice and comfortable via Say N N roads along the Mexican border. Arrived in Tombstone late in the afternoon, exploring the bike from the RV and everything, ended at the local brewery, tasted a few small glasses, tasted great. Returned to my house and prepared food listened to the radio after dinner (no TV reception here) and to bed.

22 juni 2019 / June 22, 2019

Vandaag lekker aan het fietsen met als tussen stop de Starbucks (WIFI) om de website te updaten. Het is hier nu wat koeler, zo'n 30 graden Celsius. Morgen nog wat koeler en dan gaan de temperaturen hier weer omhoog, maar dan ben ik weer een stuk verder naar het westen. Ik vertrek morgen na de F1 Race. Dat zal zo rond 10:00 uur zijn dat ik ga rijden. Een Facebook vriend heeft mij uitgenodigd om bij hem in El Paso de race te kijken. Dus morgen rond 06:00 uur ben ik bij hem. Het is van de plek waar ik nu sta ongeveer 15 minuten rijden. Ik neem de RV gelijk mee, dan kan ik van af zijn huis direct de snelweg op om richting het westen te rijden.

So today nice to go cycling, with a stop at the Starbucks (WIFI) to update the website. It is now a bit cooler around 68 F. Tomorrow a little cooler, and then the temperatures will rise again. But then I am heading west again. I am leaving tomorrow after the F1 Race. That will be around 10:00 am that I will drive. A Facebook friend invited me over to watch the race with him in El Paso so tomorrow around 6 am I will be with him. It is about a 15-minute drive from where I am now. I take the RV with me. then I can leave from his house directly onto the highway to drive west.

21 juni 2019 / June 21, 2019

Vandaag de dag gebruikt om de RV op te ruimen: verpakkingsmateriaal weggooien, afwassen, vegen, stoffen, stofzuigen en dweilen. Daarna alle vloeistoffen op peil gebracht: vuil water er uit, schoon water er in en motorolie van de generator weer op peil gebracht. Nu kan ik er weer even tegen. Lekker naar Starbucks gefietst om deze site bij te werken. En dat het is gelukt, zien jullie. Tot het volgende bericht, Ik zit hier zondagochtend ook voor de Formule 1 race natuurlijk.

Today used to clean up the RV, throw away packaging material, sweeping dishes, dusting, vacuuming and mopping. afterwards, all fluids brought up to level with dirty water from clean water and engine oil from the generator brought up to date again. so now we can take it again. now rode to Starbucks by bike to update this site. And you succeeded, you see. Until the next message, of course, I will also be here this Sunday morning for the Formula 1 race.

20 juni 2019 / June 20, 2019

Ondertussen gisteren in El Paso Texas aan gekomen en bij een Walmart geparkeerd en gereed gemaakt om te slapen. Slecht geslapen en werd ik ook nog vroeg uit mijn bed gebeld (06:30uur). Mijn pakket was aangekomen in El Paso. Of het naar het adres moest wat ik had opgegeven of dat ik het bij Fedex zelf op kwam halen. Ik heb voor het tweede gekozen, want dan wist ik zeker dat ik het in handen had. Dus twee uur later naar Fedex gereden en het pakket opgehaald en het naar mijn RV gebracht. Toen even de RAM laten wassen en naar Fort Bliss gereden om daar te overnachten. Fort Bliss opkomen was geen probleem. Toen op zoek naar een plek om te overnachten/ Overal gevraagd, maar er waren geen plaatsen waar je met je RV mocht overnachten. Even naar de PX en Commisarry geweest om wat goedkope inkopen te doen en de RAM en RV afgetankt. Toen maar weer naar een Walmart. Daar mijn pakket uit gepakt en in elkaar gezet.

Meanwhile arrived in El Paso Texas yesterday and parked at a Walmart and made ready to sleep. slept badly and I was called early from my bed at 6:30 am. My package had arrived in El Paso. whether it needs to go to the address I had specified or if I came to collect it from Fedex itself. I chose the second and I knew for sure that I got it. so drove to FedEx two hours later and picked up the package and brought it to my RV. then had the RAM washed and drove to Fort Bliss to spend the night there. Arriving at Fort Bliss was no problem when looking for a place to stay, asked about it already but there were no places where you could spend the night with your RV. I just went to the PX and Commissary for some cheap shopping and the RAM and RV refueled. Then again to a Walmart. Extracted and assembled my package.

19 juni 2019 / June 19, 2019

Weer onderweg, nu richting El Paso Texas. Hier ben ik met de luchtmacht geweest toen ik nog Patriot lanceerder was. Hier waren de grote oefeningen Roving Sands. Deze heb ik een paar keer gedaan,  alleen met Nederlanders en ook in een Amerikaans bataljon. Toen hebben we ook met de Patriot geschoten. Ik ben net langs de raket schietbaan gereden. Even een bezoek gebracht aan het museum. Er waren geen lanceringen gepland anders was ik langer gebleven, om dit op afstand te filmen. 

On the road again, now towards El Paso Texas. I was here with the Air Force when I was still a Patriot launcher. here were the great Roving Sands exercises. I did this a few times, only with Dutch people and also in an American battalion. And then we also shot with the Patriot. I just drove past the rocket shooting range. Just visited the museum there. No launches were planned, otherwise I would have stayed longer to film this remotely.

18 juni 2019 / June 18, 2019

Vanochtend naar Whitesands National Park geweest. Het is zand, maar het lijkt sneeuw. De toplaag is zacht-korrelig, maar daaronder is het wat harder. Het is als opgevroren sneeuw: je breekt de toplaag en het is los. Er was ook een meertje. Als je daar heen loopt, is het als een dun laagje ijs op een plas water. Het breekt direct onder je voeten en hoe dichter bij het water, hoe blubberiger en het stinkt erg.

This morning I went to Whitesands National Park. It is sand but it looks like snow. The top layer is soft-grained, but underneath it is a bit harder when frozen snow breaks the top layer and it is loose. and there was also a small lake when you walk there it is like a thin layer of ice on pool water it breaks directly under your feet and the closer to the water the muddier and it stinks a lot.

17 juni 2019 / June 17, 2019

Vandaag ben ik in Carlsbad Caverns geweest. De grotten zijn een aanrader voor als je hier in de buurt bent. Een lange wandeling onder de grond. Gevallen rotsen en druipstenen. Alles kom je hier tegen. Er is nu een paar honderd kilometer bekend van de grotten. Er is maar een paar kilometer ter beschikking voor publiek en er zijn nog naar schatting een paar honderd kilometer onbekend en niet onderzocht. Ze gaan steeds verder met het onderzoek.

Carlsbad Caverns that is where I have been today. The caves are a must if you are in the area. A long walk underground. Fallen rocks and dripstones. Everything you come across. There are now a few hundred kilometers of streams from the caves. There are only a few kilometers available for the public and there are still an estimated one hundred kilometers unknown and unvisited. They continue to research.

16 juni 2019 / June 16, 2019

Sightseeing in Roswell UFO hoofdstad van de wereld. Overal wordt de UFO en Buitenaardse wezens voor reclame gebruikt, zelfs de MC Donalds heeft de vorm van een vliegende schotel en de lantaarnpalen zien er uit als aliens. Het museum was leuk en interessant. 

Sightseeing in Roswell UFO capital of the world. the UFO and extraterrestrial beings are used for advertising everywhere, even the MC Donald has the shape of a flying saucer. And the lamppost looks like Aliëns. The museum was fun and interesting.

15 juni 2019 / June 15, 2019

Vandaag ben ik naar Roswell gereden en morgen kijken of ik nog wat UFO'S kan vinden 😂. In ieder geval naar het welkomstbord en het museum. Om dan later door te rijden naar Carlsbad. Daar een kijkje nemen in de grotten.

Went to Roswell today, and tomorrow to see if I can find some UFOs 😂. At least to the welcome sign and the museum. After that to drive to Carlsbad. Take a look at the caverns there.

14 juni 2019 / June 14, 2019

De Albuquerque kabelbaan is de moeite waard. Het is eigenlijk een raar gezicht: je gaat naar de top van de berg op 3000 meter en alles om je heen is zo goed als vlak, met in de verte weer bergen.

The Albuquerque tram is worth it, it is actually a strange sight you go to the top of the mountain at 10.000Ft and everything around you is almost flat with mountains in the distance.

Ik ben nu in Albuquerque, New Mexico. Even de website bij gewerkt van de laatste dagen en dan ga ik even kijken wat er hier te doen is. Mij is verteld dat ze een mooie oude binnenstad hebben en de kabelbaan zou interessant zijn. Albuquerque staat bekend om zijn Ballon fiësta, maar die is er maar 1 keer per jaar en dat is dit jaar van 5 tot 13 oktober. Misschien iets om voor terug te komen tegen die tijd. 


I am now in Albuquerque, New Mexico. Just updated the website of the last days and then I go see what there is to do. I have been told that they have a beautiful old town and the cable car would be interesting. Albuquerque is known for its Balloon Fiesta. But that is only once a year. And that is from 5 to 13 October this year. Maybe something to come back for by then. 

13 juni 2019 / June 13, 2019

Deze dag gebruikt om naar Mesa Verde te gaan. Hier hebben de Indianen vroeger geleefd en er huizen gebouwd. De oudste die ze gevonden hebben dateren uit 500 AD, een gat in de rotsig bodem met een houten dak. Later gingen ze ook met stenen, wanden bouwen rond de gaten. Maar na vijandige aanvallen zijn ze in de zijkant van de Canyon huizen in rots sleten en onder overhangen gaan bouwen. Dit was zo rond 11 a 1200 AD. Deze indiaanse nederzettingen zijn nog voor 90% intact. Ze zijn moeilijk bereikbaar en daardoor goed te verdedigen tegen aanvallen van vijandige stammen en later de blanken. Na het bezoek aan dit park nog even bij de Harley-Davidson dealer geweest voor een T-Shirt. Om daarna door te rijden richting Albuquerque New Mexico, via CUBA.

This day used to go to Mesa Verde. The Indians used to live here and build houses there. The oldest they found a date from 500 AD, a hole in the rocky bottom with a wooden roof. Later they also started to build with stone walls around the holes. But after hostile attacks, they fell into rock houses in the side of the Canyon and started building under overhangs. This was around 11 to 1200 AD. These Indian settlements. Are still 90% intact. They are difficult to reach and therefore easy to defend against attacks by enemy tribes and later the whites. After visiting this park I went to the Harley-Davidson dealer for a  T-Shirt. To continue on to Albuquerque New Mexico, via CUBA.

12 juni 2019 / June 12. 2019

Vroeg op weg naar het station van Durango. Daar heb ik een retourtje gekocht en kon gelijk op de trein stappen. De trein rijdt dwars door bergen langs de rivier die stroomt van Silverton naar Durango. Onderweg veel mooie punten gezien. Waaronder reeën, marmotten, eekhoorns en ander wild. En natuurlijk veel wild-water in de rivier, bergpassen, lawine schades en watervallen. Na een pauze in Silverton weer terug naar Durango. Er vloog continu een helikopter van de spoorwegmaatschappij in de buurt van de trein. Onder deze helikopter hing een Bambi bucket (een grote waterzak om branden te blussen). Dit is omdat er bij een stoomtrein altijd kans is dat er vonken uit de uitlaat komen, een brand in het bos kan ontstaan. Vandaar dat er uit voorzorg altijd een helikopter in de buurt is. 

Early on the way to the station of Durango. I bought a return ticket and got on the train right away. This drives through mountains along the river that flows from Silverton to Durango. Seen many beautiful points along the way. Including deer, marmots, squirrels, and other game. And of course a lot of white water in the river, mountain passes, avalanche damage and waterfalls. After a break in Silverton back to Durango. A helicopter from the railway company flew near the train, a Bambi bucket (a large water bag to extinguish fires) hung under this helicopter. This is because with a steam train there is always the chance that sparks from the exhaust can cause a fire in the forest. So there is as a precaution, always a helicopter nearby.

11 juni 2019/ June 11, 2019

Vandaag naar Black Canyon of The Gunnison National park. Aan het begin hebben ze een stuwdam gebouwd en deze liep stevig over. Dit doordat het deze winter erg nat is geweest. Er loopt normaal maar een stroompje over heen. De rivier was dus erg ruw. Bovenaan de rotsen met de rivier. Diep onder mij kon je het water horen, en de diepte was zoals het bord aangaf twee maal de hoogte van de Empire State Building. Ook had je een uitzicht op een rotswand die er uit zag als geschilderd. Daarna ben ik door gereden naar Durango Colorado. Hier kan ik bij de lokale Harley-Davidson dealer op de parkeerplaats overnachten om morgenochtend met de stoomtrein heen en weer naar Silverton te reizen. Onderweg heb ik nog een bosbrand gezien. De rode vlek is het bluswater uit een vliegtuig.

Today I have been to the Black Canyon of The Gunnison National park. On the beginning they build a dam, the water was running over it. This because of severe rain this winter. Normally there is a bit of water running over it. So the river was very rough. On the top side of the rock, you could hear the river running. And the depth was two times the Empire State Building. This wat the sign said. And there was a painted Rockwall. After this, I'll drive to Durango Colorado. I have permission to overnight on the parking space of the local Harley-Davidson dealer. I drove along a bushfire on the road, the red spot is the water that came from a plane to put out the fire.

10 juni 2019 / June 10, 2019

Ik ga vandaag naar het Black Canyon of the Gunnison National park. Ik zal vanavond schrijven wat ik daar gezien heb en foto's plaatsen. Morgen rij ik naar Durango Colorado. Daar hebben ze een oude stoomtreinlijn en in de buurt nog een nationaal park. 

I'll go today to Black Canyon of the Gunnison National Park. I will write what I have seen here tonight and post some pictures. Tomorrow I'll be going to Durango Colorado. There they have a steam train line and in the neighborhood a National park.

9 juni 2019 / June 9, 2019

Vanochtend de RV opgeruimd en schoongemaakt.  's middags naar Starbucks gegaan om de F1 te kijken. Het WIFI signaal was wat minder de F1 met horten en stoten gezien. Ik heb er toch van genoten. 

This morning used to clean the RV and in the afternoon I went to a Starbucks to look to the F1 race. The WIFI signal was poor so I watched it with stops. But I loved it.

8 juni 2019 / June 8, 2019

Deze dag gebruikt om mijn kapotte band te vervangen. Tevens heb ik hier sneeuwkettingen voor mijn wagen kunnen kopen. Voor de trailer hadden ze niets op voorraad. Ik ben in Breckenridge geweest. Hier heb ik in de winter van 1994 geskied. De bovenste pistes zijn nog steeds vol sneeuw. Verder is het stadje veel veranderd: meer hotels dan toen. Hier was geen overnachting mogelijk voor RV's dus ben ik doorgereden naar het zuiden en daar een plaats gezocht met een Starbucks om de F1 te kunnen zien op zondag.

Used this day to replace my broken tire. I could also buy snow chains for my car here, they didn't have anything in stock for the trailer. And I went to see Breckenridge. I had been skiing here in the winter of 1994. The upper slopes are still full of snow. Furthermore, the town has changed a lot with hotels than back then. No overnight stay was possible for RVs here. so we drove south to find a place with Starbucks to see F1 on Sunday.

7 juni 2019 / June 7, 2019

Na het parkeren van de RV, kleine plekken (wat mij een kapotte band kost) en het verwisselen van het buitenste rechter achterwiel, ben ik het dorp in gegaan. Het is erg klein met een klein centrum met eigen brouwerij/bar, Politiebureau en winkels. Gezellig met wat locals een biertje gedronken.

After parking the RV, small places (which costs me a broken tire) and changing the outer right rear wheel. I went into the village. it is very small with a small center with its own brewery/bar, police department stores. had a beer with some locals.

7 juni 2019 / June 7, 2019

Een reisdag vandaag. Ik ga richting Denver. Rustig door de Rocky Mountains, dit is zeer veranderlijk, zoals u kunt zien op het filmpje over de rit door de rocky's. 15 minuten maar allerlei soorten landschappen. Zo aan gekomen op mijn bestemming, Nederland. De RV op een camping gezet, het was een kleine camping . ik moest nogal wat manoeuvreren om hem on beschadigd op zijn plek te krijgen. Dit koste wel een band, maar liever een kapotte band dan een beschadigde RV. Nederland is een klein dorpje hier in Colorado, USA. Het heeft een klein winkelcentrum. Met daar in het politiebureau, een mini markt, een paar winkeltjes en een brouwerij/bar. Hier heb ik een tijdje door gebracht. Het was gezellig met live muziek en gezellige mensen. Ze waren erg benieuwd hoe Nederland is. Ze verteld ook dat er wel eens mensen uit Nederland langs kwamen maar niet echt veel. Voor ik de camping verliet heb ik de crockpot aangezet, met daar in pittig gekruid rundvlees op oosterse wijze met rijst. Het smaakte goed en er was genoeg voor een aantal maaltijden in de vriezer.

A travel day today. I'm going to Denver. Calm through the Rocky Mountains, this is very changeable as you can see on the movie about the ride through the Rockies. 15 minutes but all kinds of landscapes. I arrived at my destination. Nederland. I set the RV op on the campground it was small so I had to maneuver a lot to get the RV undamaged on his place, with that I'll busted a tire, but better a busted tire than a busted RV. Nederland is a small village with a small shopping center, in this center a minimart, a police station, a few shops, and a brewery/bar. { spent a little time here. There was live music and fun people to talk with. They wanted to know how it was in the Netherlands. They also told that there were some people from the Netherland coming by during the year. Before I left the campground I'll put up the crockpot for my meal that evening. I was making Spicy beef with rice Asian style. It tasted very good and was enough for a few meals in the freezer.

6 juni 2019 / June 6, 2019

De knie is een stuk beter, het lopen gaat goed en we gaan gewoon verder. Deze dag gebruikt om het Colorado Nationaal Monument Park te bezichtigen. Het is een totaal ander gezicht met weer prachtige wegen, bochten, bergen en dalen. Weer veel moois gezien. daarna de wagen afgetankt, de RV opgehaald en weer verder via de I 70 richting Denver. De stop voor de nacht is in Rifle Colorado. 

The knee is a lot better, the walking goes well and we just continue. This day used to visit the Colorado National Monument Park. It is a completely different sight with beautiful roads, curves, mountains, and valleys. Seen many beautiful things. then refueled the car, picked up the RV and continued via the I 70 towards Denver. The stop for the night is in Rifle Colorado.

5 juni 2019 / June 5, 2019

Even lekker rustig aan gedaan, zodat de knie wat rust krijgt. Via de I 70 naar Colorado gereden. Daar in het dorp Fruita bij de Starbucks de website bijgewerkt. En daar heb ik nog nagedacht over het ongeval van gisteren. Het filmpje gestuurd naar de Park Ranger waar ik ook een proces-verbaal van het ongeval voor heb moeten maken. Dit is omdat ik de hoofdgetuige was en de eerste ter plaatse voor de hulpverlening was. Ze zouden mij nog op de hoogte houden.  

Just take it easy, so that the knee gets some rest. Via the I 70 I drove to Colorado and in the village of Fruita near the Starbucks I worked on the web site. And still thought about yesterday's accident. The video was sent to the Park Ranger for which I also had to make an official report of the accident. this because I was the main witness and was the first on site for the assistance. she would still keep me informed.

4 juni 2019 / June 4, 2019

Vandaag naar de  Arches in Moabgeweest. Het ie een mooi gezicht wat de natuur met rotsformaties kan doen. Het was een lekkere wandeling na een autorit naar boven in het park. Op de weg naar beneden za ik een tegemoet komende auto een zwaar ongeluk maken en heb direct hulp geboden. de meeste automobilisten maakten alleen foto's en filmpjes, een paar hielpen mee. De man was aanspreekbaar en wilde dat we zijn hond als eerste uit de wagen haalde, maar deze was er uit geslingerd en het park ingerend. We hebben de deur met een man of 3 open kunnen trekken. De man lag op de bijrijders plek en zat met zijn benen klem. We konden hem alleen maar aan de praat houden tot er hulp kwam. De eerste ranger was vlot ter plaatse en de rest: brandweer, ambulance en politie, volgden snel. Toen ben ik het verkeer gaan regelen zodat er geen opstoppingen ontstonden. De man is uit zijn wagen geknipt en per heli afgevoerd. Film van de crash op de website pagina.

Today I went to the Arches in Moab. It is a beautiful sight that nature can do with rock formations. It was a nice walk after a drive up to the park. On the way down, I will make an oncoming car a major accident and I have provided immediate assistance. most motorists only took photos and videos and a few helped. The man was approachable and wanted us to be the first to get his dog out of the car. But this one had thrown out and ran into the park. We were able to open the door with a man or 3, the man lay on the passenger's seat and was stuck with his legs, we could only keep him talking until the help came, ambulance police followed quickly. Then I started regulating traffic so that there were no traffic jams. The man was cut out of his car and taken away by helicopter. Film of the crash on the website page.

3 juni 2019 /June 3 2019

's Middags doorgereden naar Marble (knikker) Canyon. Genoemd naar de grote stenen die er uit zien als grote knikkers. Ze hebben er zelfs huisjes van gemaakt, kleine en wat grotere. Hier heb ik 's nachts gestaan om daarna door te rijden richting de staat Colorado.

In the afternoon I'll drive to Marble Canyon. Named after the big rocks that look likes marbles, the even made house out of it small and big. Here I'll spend the night. So I can drive to the state of Colorado.

3 juni 2019 /June 3, 2019 

Vandaag naar de Noordzijde van de Grand Canyon geweest. Het was weer zeer mooi en de Amerikanen zeggen het is maar een groot gat in de grond. Maar dan toch wel een heel mooi gat en dat door een rivier (De Colorado rivier). Ik overnacht bij knikker Canyon (Marbel Canyon) daar waar de Colorado rivier uit Glen Canyon komt. Al deze Canyon's behoren tot de Grand Canyon National park. Morgen even kijken waar ik naar toe ga. Waarschijnlijk richting de staat Colorado. Ik heb weer een serie foto's gemaakt. Een deel staat hieronder. Ik heb ook filmpjes gemaakt die staan op mijn youtube kanaal maar gelinkt op de filmpagina op deze website.

Today I was at the north rim of the Grand Canyon. It was very beautiful, but the Americans call it just a big hole in the ground. But a beautiful hole And that made by a river (The Colorado River). I'll spend the night at Marble Canyon that's where the Colorado River comes out of the Glen Canyon. All these Canyons belong to the Grand Canyon National Park. Now I have to look where I will go tomorrow. Probity to the State Colorado. I'll made a lot of pictures. A part of it is below this message. I also made movies these are on my youtube channel but linked on the movies page on this website.

1 juni 2019 / June 1, 2019

Vandaag naar Zion National park geweest. Dat park is mooi, echt een aanrader voor mensen die naar de States gaan. Ik was er nog nooit geweest. zie de foto's. Morgen ga ik naar Bryce Canyon, hier ben ik lang geleden al eens geweest, Maar het is er mooi genoeg om er nog eens heen te gaan. Verslag volgt.

Today I have been to Zion National Park. This park is very beautiful, Recommended for people who are going to the United States. I'll have never been there. Look at the pictures. Tomorrow I will go to Bryce Canyon, I have been here a long time ago, But it's beautiful enough to go again. New messages follow.

Ik ben op de terugweg ook nog even langs de Corral roze zandduinen gereden. Deze liggen tussen de bergen en hier rijden ze met van die duin buggies door en je kan er vanaf skiën en surfen. Het is een soort zand, zacht roze van kleur. 

On the road back I'll drive along the coral pink sand dunes. These are in between the mountains and they drive with sand buggies in it you can also ski and surf from the dunes. It is a very fine sort of sand with a light pink color.

31 mei 2019 / May 31, 2019

Vandaag via een mooie route naar Fredonia Arizona gereden. Daar op een RV park een plekje gekregen tot maandag. Morgen naar Zion National park, en zondag naar Bryce Canyon. Maandag rijd ik dan naar de Grand Canyon Noordzijde.

Today drove a beautiful route to Fredonia Arizona. There I'll found a place in an RV park till Monday. Tomorrow I'll go to Zion National Park and Sunday I'll drive to Bryce Canyon. Monday I'll go to the Grand Canyon North Face.

Onderweg naar / On the road to Fredonia Arizona
Onderweg naar / On the road to Fredonia Arizona

30 mei 2019 / May 30, 2019

Ik heb de droger teruggebracht. Het was geen probleem. Gelijk door gereden naar Lake Mead noordzijde, daar ga ik overnachten. Om dan vrijdag richting Zion nationaal park, Bryce Canyon en Grand Canyon noordzijde te rijden. Ergens daartussen zoek ik een plaats om te overnachten.

So I'll brought the dryer back. It was no problem. Drove straight true to Lake Mead north to spend the night there. Then I'll can drive in the direction of Zion State Park, Bryce Canyon and Grand Canyon North Face. Some ware in the surrounding I'll look for a place to spend the night.

29 mei 2019 / May 29, 2019

De wasmachine staat in mijn RV en doet zijn werk, de droger werkt niet. Hij is niet geschikt voor een RV. Dus breng ik deze morgen terug en moet ik even verder zoeken voor een droger, die wel geschikt is.

The washing machine is in the RV and works good, the dryer doesn't work, it's not suitable for an RV. I'll bring it back tomorrow. I'll have to look for a dryer that's suitable for an RV. 

28 mei 2019 / May 28, 2019

Vandaag mijn RV op gehaald bij de dealer, de reparaties zijn gedaan. Dus ik kan weer verder. Nu even op zoek naar een wasmachine en droger voor mijn RV.

Today picket up my RV at the dealer, all repairs are done. So I can go on the road again. Now I'll have to find a washing machine and a dryer for my RV.