Het huis leeg halen en verkopen / Empty the house and sell it.

02-01-2019

Het huis leeg halen/ Empty the house.

2 januari 2019 / January 2, 2019

Na weken bezig geweest te zijn met het bij elkaar zetten van hout, ijzer en restafval, is het nu zo ver. De eerste container is vol en afgevoerd. De volgende kan komen. Ondertussen zijn de motoren verkocht en opgehaald. Een kleine tegenslag: de schuur is in slechte staat en moet dus afgebroken worden. Dit kost iets meer tijd, maar ik ga vrolijk door.

After weeks of being busy putting together wood, iron and residual waste, its time. The first container is full and removed. the next one can come. The Motorcycles are sold and picked up. A small setback, the barn is in poor condition and must be demolished. this takes a bit more time, but I'm going through happily.