Covid-19

22-12-2020

16-22 december 2020 / December 16-22, 2020

Van memphis TN naar Little Rock Arkansas (AR) gereden. Het is hier beter weer; droog maar koud. Ik heb de omgeving hier verkend en een paar mooie plaatjes geschoten. Tevens druk bezig geweest om een plek te zoeken om mijn wagen en RV te parkeren. Ik heb er een gevonden en direct een vlucht naar Nederland geboekt. Ik vlieg 22-12-2020 van Little Rock naar Atlanta, en dan door naar Nederland. Als alles goed gaat, land ik om 06:45 uur op Schiphol, dan nog naar Breda. Ik blijf tot 30-4-2021 in Nederland.

Drove from Memphis TN to Little Rock Arkansas (AR). The weather is better here,  its dry but cold. I explored the area here and took a few cage pictures. Bitches been busy looking for a place to park my car and RV. And I found one and immediately booked a flight to the Netherlands. I will fly 22-12-2020 from Little Rock to Atlanta, and then on to the Netherlands. if all goes well I will land at 6:45 am on Schiphol. And then to Breda. I will stay in the Netherlands until 4/30/2021.

9-16 december 2020 / Deceber 9-16, 2020

Vandaag naar Memphis TN. gereden. Het regent hier. en het bleef regenen tot ik weer weg ging. Heb niets gezien door covid-19 en de regen, ik kom hier een andere keer wel terug.

Today to Memphis TN. driven. It is raining here. and it kept raining until I left. Didn't see anything through covid-19 and the rain, I will come back here another time.

6 december 2020 / December 6, 2020

Ik ben nu in Jackson en hier de F1 gekeken. Jammer dat Max Verstappen er zo snel uit lag. Ik ga van de week verder naar Memphis. Kijken of daar wat te doen is (Covid-19). 

I am now in Jackson and here watched the F1, Too bad that Max Verstappen was out so quickly. I'm moving on to Memphis this week. See if there is something to do there (Covid-19).

3-5 december2020 / December 3-5, 2020

Ik ben gearriveerd in Nashville. Er mag niet overnacht worden bij Walmart maar ik heb een stekje gevonden waar je 2 nachten mag blijven. Bij een park, met in het park een replica van de tempel Parthenon uit Athene bij de Akropolis. Het is hier een kunstmuseum. Verder ben ik op 5 december door de stad gefietst. Helaas niets te beleven door Covid-19 en de regen. Morgen weer verder richting Memphis. Wel eekhoorns voor de RV en ik heb de kerstverlichting opgehangen in de RV.

So, arrived in Nashville, it is not allowed to stay overnight at Walmart but I have found a place where you can stay for 2 nights. Near a park, with a replica of the Parthenon temple from Athens near the Acropolis. It is an art museum here. furthermore, I cycled through the city on December 5, with nothing to do because of Covid-19 and the rain. tomorrow again towards Memphis. Squirrels in front of the RV. And I hung the Christmas lights in the RV.

3 december 2020 / December 3, 2020

Laat in de middag vertrokken richting Nashville, maar door langdurige file bij een bouwplaats even een overnachting gehad in Shelbyville. 

Late in the afternoon we left for Nashville, but due to a long traffic jam at a construction site we stayed overnight in Shelbyville.

30 november 2020 / November 30, 2020

Vanmiddag dus naar Jack geweest. Daar rondgeleid door Ben. Het was een zeer interessante rondleiding. Ik heb weer een hoop geleerd over het destilleren van whisky. Hier in Lynchburg wordt alle Jack Daniels voor de hele wereld gestookt. Er staan in de omgeving 92 pakhuizen gevuld met vaten variërend van 20.000 tot 66.000 vaten per pakhuis. Er worden maar 2 soorten whiskey gestookt de No7 en de Rye. Alle andere komen uit de No7. De Single barrel komt uit geselecteerde vaten van de bovenste verdieping dat is de 7e verdieping. Er wordt maar 1 op de 100 vaten voor gebruikt. De Gentleman Jack gaat na de rijping nogmaals door het houtskoolfilter. De Honing, Appel en de Fire worden gestookte drank van honing, noten en melasse, appel en kaneel. gemengd. De Rye wordt nergens mee gemengd. Ik heb heel wat foto's gemaakt. Zie hieronder. Ze hebben een hele flessen verzameling, maar ik heb ook mijn privé fles. Tevens hieronder een filmpje van de terugrit naar mijn RV.

Went to Jack this afternoon. Guided around there by Ben. Was a very interesting tour. I learned a lot about distilling Whiskey again. Here in Lynchburg all Jack Daniels are distilled for the whole world. There are 92 warehouses in the area filled with barrels varying from 20,000 barrels to 66,000 barrels at each warehouse. Only 2 kinds of whiskey are made, the No7 and the Rye. All others are from the No7. The Single barrel comes from selected barrels from the top floor, which is the 7th floor. Only 1 in 100 barrels is used for it. The Gentleman Jack goes through the charcoal filter again after maturing. And the Honey, Apple, and the Fire are made with a liqueur of Honey, nuts, and molasses. Apple and Cinnamon mixed with the No7. The rye is mixed with nothing, it contains less corn. I took a lot of pictures. see below. They got a big bottle collection, but I also have my private bottle. Also below a video of my drive back to my RV.

27-30 november 2020 / November 27-30, 2020 

Het weekend gebruikt om de RV weer op te op te ruimen en de was te doen. Ik heb de kerstverlichting weer opgehangen.

Used the weekend to tidy up the RV and do the laundry. And I put up the Christmas lights again.

26 november 2020 / November 26, 2020

Het is vandaag Thanksgiving. Een rustige dag om te rijden, de wegen waren bijna leeg. Ik ben naar Tennessee gereden naar het plaatsje Tullahoma. Hier weer de RV geparkeerd bij Walmart. Ik heb via het internet een rondleiding geboekt bij de Jack Daniels Distilleerderij. Ik kan hier maandag terecht om 15:00 uur.

Today is Thanks Giving Day, a quiet day to drive, I was right, the roads were almost empty. I drove to Tennessee to the town of Tullahoma, here again, parked the RV at Walmart. I booked a tour through the internet at the Jack Daniels Distillery. I can come here on Monday at 3:00 PM.

15-20 november 2020 / November 15-20, 2020

Vandaag uit Chattanooga vertrokken naar het zuiden (Alabama) daar zit een punt waar ik mijn riool kan lossen en rijd ik naar Scottsboro. Daar overnacht ik en ga ik door naar Huntsville. Ik blij op meeste overnacht punten een paar dagen staan. In Huntsville staat de fabriek waar de apollo raketten zijn gebouwd. Zie foto's.

Today I left Chattanooga to the south (Alabama) there is a point where I can unload my sewer. and then to Scottsboro. spend the night there. later on through to Huntsville, I am happy to stand on most overnight points a few days. The factory where the Apollo missiles are built is located in Huntsville. See pictures.

11 november 2020 / November 11, 2020

Vandaag is het hier veteranendag. Het is alleen jammer dat het nu veel regent. Het valt soms echt met bakken uit de hemel. Voor veteranen zijn de Amerikanen erg goed. Wezen ontbijten bij Huddle, vanavond dinner bij Applebees en ondertussen tegoedbonnen gehad van verschillende restaurants die niet open zijn. Geldig tot juli volgend jaar. 

Today is Veterans Day here. It's just a pity that it rains a lot here. Sometimes it really falls from the sky. For veterans here are very good. We have breakfast at Huddle, dinner at Applebees tonight. and in the meantime had too good coupons from various restaurants that are not open. valid until July next year.

10 november 2020 / November 10, 2020

Vandaag naar het uitzichtpunt in Chattanooga geweest. Het treintje reed niet i.v.m. weersomstandigheden, dus met de auto omhoog gegaan. Weinig uitzicht (zie foto). Jammer. Morgen is het hier veteranendag en ga ik een stukje de weg omhoog met mooie herfstkleuren (Video).

Today we went to the viewpoint in Chattanooga. The train did not run due to weather conditions. So went up by car. little view (see photo). Too bad, tomorrow is veterans day here. And a bit of the road up hill with beautiful autumn colors (Video).

28 oktober 9 november 2020 / October 28 - November 9, 2020

Er gebeurt hier weinig, veel afstand afgelegd in de laatste twee weken. Morgen naar een uitzicht punt in Chattanooga met een kabeltrein omhoog.

Little is happening here, a lot of distance covered in the last two weeks. Tomorrow to a viewing point in Chattanooga me a funicular up.

26 oktober 2020 / October 26, 2020

In Jacksonville is het niet toegestaan om te overnachten op de parkeerplaatsen van Walmart, dus maar doorgereden naar New Bern. Daar mag het wel. Hier tevens mijn voorraad propaan weer gevuld en de auto weer voorzien van een volle tank diesel en verder gereden naar het westen richting Tennessee.

In Jacksonville it is not allowed to stay overnight in the parking lots of walmart, so we drove to New Bern. It is allowed there. Here also my stock of propane refilled and the car again provided with a full tank of diesel. And further west towards Tennessee.

22 oktober 2020 / October 22, 2020

Weer doorgereden naar Mirtle Beach in het noorden van Zuid Carolina. Mirtle Beach is een moderne badplaats, eigenlijk het zelfde als Daytona Beach in Florida. Na een paar dagen doorgereden naar Jacksonville in Noord Carolina.

Drove on to Mirtle beach in the north of South Carolina. Mirtle Beach is a modern beach town, basically the same as Daytona Beach in Florida. After a few days drove to Jacksonville in North Carolina.

21 oktober 2020 / October 21, 2020

Zo vandaag even door George Town gewandeld, Jammer dat het net ging regenen. Maar een geluk het oude centrum is niet zo groot. ik heb een aantal foto's gemaakt.

Just walked through George Town today, Too bad it just started to rain. But luckily the old center is not that big. I took some pictures.

20 oktober 2020 / October 20, 2020 

Vandaag via de brug over de baai naar het noorden gereden richting Georgetown. Filmpje geplaatst op de filmpagina. 

Today we drove north via the bridge over the bay towards Georgetown. movie placed on the movie page.

19 oktober 2020 / October 19, 2020

Op de fiets en te voet door Charleston. Aan de andere zijde van de baai ligt de Yorktown (cv10). Deze heeft het einde van de 2e wereldoorlog gevochten tegen Japan en later ingezet in de Korea oorlog en de Vietnam oorlog. Tevens is hij gebruikt bij de landing van de Apollo 8. Zijn voorganger: de Yorktown (cv05) is in de Pacific tot zinken gebracht door de Japanners. In Charleston staan diverse bouwstijlen maar vooral nog oudere herenhuizen en de stad heeft een zeewal ter verdediging. Alleen komt het water via de regenputten de stad in als het erg hoog water is. Zoals vandaag. Ik heb tot mijn enkels door het water gefietst. Tevens heb ik wat foto's van diverse kanonnen geplaatst die gebruikt zijn tegen de onafhankelijkheid oorlog tegen Engelse schepen.

By bike and on foot through Charleston. On the other side of the bay is Yorktown (cv10) which fought the end of the 2nd world war against Japan. And later deployed in the Korea war and the Vietnam war, it was also used in the landing of Apollo 8. Its predecessor the Yorktown (cv05) was sunk in the Pasific by the Japannners. There are various building styles in Charleston but for even older houses here. and the city has a seawall to defend itself. all the water comes through the rain wells into the city when the tide is very high. Like today, I cycled through the water up to my ankles. I also posted some pictures of various guns that are used against the independent war against English ships.

18 oktober 2020 / October 18, 2020

Even Charleston verkend en naar het museum van de H. L. Hunley geweest. Deze onderzeeër is gebruikt om Engelse schepen tot zinken te brengen, die net buiten schootsafstand van de kanonnen lagen. Dit was een domper, omdat het op het moment dat ik daar aankwam, net dicht was gegaan. Dit komt door corona: de normale openingstijden van dagelijks 08:00 tot 17:00 was veranderd naar alleen op zaterdag en zondag 10:00 tot 13:00. Ik heb wel een paar foto's kunnen maken van de voorloper (de Patriot) van de H.L. Hunley en van een miniatuur van de H.L. Hunley. Morgen met de fiets door Charleston.

Just explored Charleston and went to the museum of the H. L. Hunley. This submarine was used to sink English ships that were just out of range of the guns. This was a downer as it had just closed the moment I got there. This is due to Corona's normal opening times of daily 8:00 AM to 5:00 PM had changed to Saturday and Sunday only 10:00 AM to 1:00 PM. I was able to take a few pictures of the predecessor (the Patriot) of the H.L. Hunley and a miniature of the H.L. Hunley. Tomorrow by bike through Charleston. 

17 oktober 2020 / October 17, 2020

Vandaag ben ik in Noord Charleston SC, aangekomen. De RV weer bij een Cracker Barrel neergezet en morgen Charleston in, kijken wat er te doen is. Ik hoop meer dan in Savannah GA.

11, 17 oktober 2020 / October 11, 17, 2020

Rustig via diverse stops naar Savannah Georgia gereden. Hier een paar dagen gestaan bij een Cracker Barrel (restaurant) en gekeken of er in de omgeving wat te doen was. Jammer niets, dus weer verder.

I drove quietly to Savannah Georgia via various stops. stood here for a few days at a Cracker Barrel (Restaurant). and looked if there was something to do in the area. Too bad nothing, so on again.

11 oktober 2020 /October 11, 2020

Na de F1 race van de Eifel ben ik weer vertrokken. ik ga nu langzaam naar het noorden via Georgia (GA), Zuid Carolina (SC) naar Noord Carolina (NC), daarna naar het westen, richting Tennessee (TN). Het coronavirus maakt het niet leuk, de meeste toeristische attracties zijn dicht of met beperkingen open, restaurants zijn meestal alleen afhalen, nu kook ik meestal zelf.  Ik ga kijken of er op mijn route nog dingen te doen zijn. Als ik leuke dingen zie zal ik ook weer foto's maken en plaatsen. ik kijk het hier nog even aan. maar de mogelijkheid bestaat, dat ik alles verkoop en weer naar Nederland kom. Het is jammer, maar mijn droom is gaat dan niet door. Dit door corona en de hoge kosten voor reparaties van mijn camper die de fabriek (ondanks de garantie) niet heeft vergoed, ben ik financieel bijna op de bodem van mijn potje.

After the F1 race of the Eifel, I left again. I'm now slowly moving north through Georgia, South Carolina to North Carolina, then west, towards Tennessee. The covid 19 virus does not make it fun, most tourist attractions are closed or open with restrictions, restaurants most of the time only take out. But mostly I cook myself. I'm going to see if there are still things to do on my route. if I see nice things I will also take and post pictures. I'll look at it here for a moment. but the possibility exists that I will sell everything and come back to the Netherlands. It is a shame, but my dream did not materialize. this due to corona and the high costs for repairs of my camper that the factory (despite the warranty) has not reimbursed. I am financially almost at the bottom of my Pitt.