Canada

29-10-2019

29 oktober 2019 / October 29, 2019

Aangekomen in Lethbridge AB. Morgen de Amerikaanse grens weer over bij Sweet Gras, in de richting van Shelby.

Arrived in Lethbridge AB. Tomorrow Passing the border at Sweet Gras, on my way towards Shelby.

25 - 28 oktober 2019/ October 20-28, 2019

Calgary AB. Ik heb een plekje bij een Walmart gevonden. Hier de omgeving verkend. Er is niet veel meer over van het olympisch gedeelte, alleen nog een olympisch park. Het is ook echt alleen maar een park. In de verte is nog wel de springschans te zien, maar dat is ook alles. Er zijn hier ook geen bergen. Het skigedeelte van de spelen werden hier ver vandaan. Ik heb dit weekend natuurlijk ook weer naar de F1 gekeken Jammer van Max, maar hij heeft zijn best gedaan. Ik heb een klein probleem. De kleppen van de afvoer van vuil water zijn vastgevroren en ga dus weer naar het zuiden om te ontdooien,

Calgary AB. I found a place at a walmart. explored the area here. There is not much left of the Olympic section. only an Olympic park. which is really just a park. In the distance you can still see the jump, but that is all. there are no mountains here either. The ski part of the games were handled far away from here. Of course I also looked at F1 again this weekend. Unfortunately, he did his best. I have a small problem. The valves of the drainage of dirty water are frozen and so go south again to defrost,

24 oktober 2019 / October 24, 2019

Het is laat geworden en stormachtig. Gestopt bij een tankstation in Osada Canada en weer verder richting Calgary AB.

Its late and stormy weather, so I'll stop at a gas station in Osada Canada. And tomorrow further to Calgary AB.

23 oktober 2019 / October 23, 2019

Net aangekomen in Banff,  Alberta, Canada. Ik heb mijn RV buiten het dorp/stadje geparkeerd en alleen met de RAM er ingereden. Goed dat ik dit gedaan heb: smalle straatjes en scherpe bochten, maar het is een leuk plaatsje (wintersport). Heb een parkeerplaats voor 3 uur en zit nu bij Starbucks de site bij te werken. Onderweg een paar mooie foto's geschoten. Gisteren de sneeuwgrens gepasseerd, maar gelukkig konden de sneeuwkettingen nog opgeborgen blijven. Straks ga ik een plekje zoeken om te overnachten. Dit mag niet binnen de gemeentegrenzen. Langs de trans Canada highway zijn vele mooie parkeerplaatsen. (zie filmpje).

So, I just arrived in Banff, Alberta, Canada. my RV parked outside the village/town, and only with the RAM in it. it's a good thing I did this, narrow streets and sharp curves. but it is a nice place (winter sports). Have a parking space for 3 hours and is now updating the site at Starbucks. shot some nice pictures along the way. Crossed the snow line yesterday. But luckily the snow chains could still be stored away. Go look for a place to spend the night, this should not limit within the municipality. But along the trans Canada highway are many beautiful parking spaces. (see video).

16-22 oktober 2019 / October 16-22, 2019

Na het bezoek aan Jamie doorgereden naar Kamloops voor een overnachting, diesel, Benzine en propaan. 's Morgens beroerd opgestaan en na het douchen en ontbijt terug in bed gedoken. Ik werd 's middags om 15:00 uur weer wakker maar ik was nog niet echt happy. Daarom heb ik nog een een dag rustig gedaan en zondag weer verder richting Banff en Calgary. Ik ben 's avonds gestopt Salmon Arm. Bij het winkelcentrum kan ik mijn water weer optoppen en mijn riool lozen.  Hier een dag blijven staan en RV schoongemaakt, gewassen, boodschappen gedaan en een klusje in de RV gedaan. De oorkondes (Koninklijke onderscheidingen) van mijn vader en moeder hangen nu in de RV. Vandaag, dinsdag, ga ik weer verder richting Banff en Calgary. 

After the visit to Jamie, we drove on to Kamloops for an overnight stay, diesel, gasoline, and propane. I got up bad in the morning and went back to bed after showering and breakfast. I woke up again at 3 p.m. but I was not really happy. Just quietly done for a day and on Sunday back to Banff and Calgary. I quit Salmon Arm in the evening. At the mall, I can top up my water again and discharge my sewer here for a day. RV cleaning, washing, groceries and doing odd jobs in the RV. The documents (Royal honors) of my father and mother are now hanging in the RV. Today Tuesday I will continue to Banff and Calgary.

15 oktober 2019 / October 15, 2019

Ben vandaag bij Jamie Davis geweest. Het mooie materiaal was op de weg, ik heb wel wat foto's genomen van wat oudere wagens. Die zijn ze aan het klaarmaken voor de winterklussen. Het gaat minder met het bedrijf. Dit komt door de televisie uitzendingen. Er zijn nu heel veel bergingsbedrijven actief op de wegen rond Hope. Ieder bergingsbedrijf in Oost Canada zag op tv dat er veel te slepen was rond Hope en zijn die kant opgegaan. Met zoveel bedrijven valt er bijna niets meer te verdienen. Jamie Davis is nu hoofdzakelijk overgestapt op lange ritten en brengt de voertuigen door heel Canada en de USA. 

I went to Jamie Davis today. The beautiful material was on the road, I did take some pictures of older cars that are preparing them for the winter jobs. The company is doing less, this is due to the television broadcasts. There are now many recovery companies active on the roads around Hope. Every salvage company in Eastern Canada saw on TV that there was much to drag around Hope and went that way. With so many companies, there is almost nothing left to earn. Jamie Davis has now mainly switched to long journeys and brings the vehicles throughout Canada and the USA.

14 oktober 2019 /October 14, 2019

Ik kwam net bij Starbucks Jamie Davis tegen en heb hem gesproken. Hij heeft me uitgenodigd om bij hem op zijn werk te komen voor een rondleiding. Morgen zo rond 09:00 a 10:00 uur. Daar zullen wel een paar mooie trucks op de foto komen. 

I just met Jamie Davis at Starbucks and I spoke to him and he told me to come to work for a tour. tomorrow around 9:30 a.m. a few nice trucks will be photographed there.

10/14 oktober 2019 / October 10/14, 2019

Vandaag de grens naar Canada overgestoken. Bij de grens kreeg ik een steekproef en werd de wagen en RV gecontroleerd. Alles was OK en ik mocht Canada binnen. Ik ben naar Vancouver gereden maar door gebrek aan vers water en geen tappunten in Vancouver, snel richting het oosten. Ben nu 2 dagen in Chilliwack. Water is weer aangevuld. Helaas is hier weinig te doen en het regent al 3 dagen. Morgenochtend ga ik via de Trans Canada highway   (NR.1 ) naar Hope, kijken of ik bij Jamie Davis Towing (Discovery Channel) een kijkje kan nemen. 

Today I crossed the border to Canada. At the border I received a sample and the car and RV were checked. Everything was OK and I was allowed to enter Canada. I drove to Vancouver but due to lack of freshwater and no taps in Vancouver, quickly east I am now 2 days in Chilliwack. water has been replenished. there is little to do here and it has been raining for 3 days. so tomorrow morning I go via the Trans Canada highway ( NO.1 ) to Hope, see if I can take a look at Jamie Davis Towing (Discovery Channel).