Canada 2023

02-05-2024

4 tot 12 oktober 2023 - October 4 till 12, 2023 

Vandaag vanuit baie-Comaeu overgevaren naar Matane en vanuit daar gereden naar Price Edward Eiland, de kleinste provincie van Canada. Dit eiland is verbonden met het vasteland door een brug van 12,9 km. Naar het eiland is gratis, maar om er af te komen moet men tol betalen. Het is een eiland met veel landbouw (meer als ik tot nu toe heb gezien in Canada). Ik heb mijn trailer geparkeerd in Charlottetown en van daar uit de zuid oost zijde rond gereden en diverse vuurtorens bezocht. Later de trailer verplaatst naar Summerside en van daar uit de noord en oostzijde gereden, met een kort bezoek aan Alaska (en klein dorpje met 7 huizen waarvan er 2 onbewoonbaar waren). Verder weer verschillende vuurtorens bezocht en bij de meest noordelijke waren er zeehonden te zien in het water. De dag erna het eiland weer verlaten en weer richting de USA.

Today we sailed from Baie-Comaeu to Matane, and from there drove to Price Edward Island, the smallest province in Canada. This island is connected to the mainland by a bridge of 12.9 km. Getting to the island is free, but to get off you have to pay a toll. it is an island with a lot of agriculture (more than I have seen so far in Canada). I parked my trailer in Charlottetown and drove around the southeast side from there. and visited several lighthouses. later moved the trailer to Summerside, and from there drove the north and east side, with a short visit to Alaska (and a small village of 7 houses, 2 of which were uninhabitable). We also visited several lighthouses and at the northernmost one, I saw seals in the water. The day after, I left the island and drove back to the USA.

23 september tot 3 oktober 2023 - September 23 till October 3, 2023

Overgevaren naar Labrador. Daar bij een hotel een satelliet telefoon opgehaald. Deze krijgen toeristen in bruikleen mee. Dat is voor het geval er iets onderweg gebeurd. Er is geen mobiel telefoonbereik langs de route. Alleen in de steden/dorpen is mobiel bereik of wifi. De volgende ochtend gestart met het rijden van de loop, zoals ze het hier noemen. Het is een rit door Labrador en Quebec van zo'n 1750 km en dit ongeveer 200 km onverhard. Dit is in Quebec, daar waar de ijzermijnen zijn. Helaas kostte het mij een ruit van de camper, maar het was de moeite waard om deze erg mooie route te rijden. Je moet wel op je brandstofpeil letten: de tankstations liggen soms ver uit elkaar, eenmaal 410 km en een keer 520 km. Ik had gelukkig extra brandstof bij me, zo ongeveer 50 liter. Dit was voldoende, ik heb alleen op de 520 km er een beetje bij moeten gooien. Dat komt door de onverharde gedeelten. Daar reed ik op steile hellingen soms 1 op 1.  Tijdens deze route heb ik diverse malen gewoon op open plekken in de bossen overnacht en een paar maal een lekker kampvuurtje gemaakt. Er is toch niets anders te doen en het was lekker warm, met temperaturen rond het vriespunt.

About sailing to Labrador. Picked up a satellite phone at a hotel there, which tourists are given on loan. This is in case something happens along the way, there is no mobile phone reception along the route. There is mobile coverage or WiFi only in the cities/villages. The next morning we started riding the loop, as they call it here. It is a ride through Labrador and Quebec of about 1090 miles long, about 125 miles unpaved. This is in Quebec where the iron mines are. And this cost me a window from the camper. But it was worth driving this very beautiful route, you have to pay attention to your fuel level, the gas stations are sometimes far apart, once 250-miles and once 325 miles. luckily I had extra fuel at about 50 liters. This was sufficient, I only had to add a little at the 325 mile stretch. This is due to the unpaved parts. There I sometimes rode 1 on 1 on steep slopes. During this route, I spent several nights in open spaces in the woods. And made a nice campfire a few times. There's nothing else to do anyway. Plus it was nice and warm with temperatures around freezing point..

14 - 22 september 2023 -September 14 -22, 2023

Mooie ritten over het eiland met vele fjorden en meren. Met als afsluiting een bezoek aan de eerste Vikingsvesting in Noord-Amerika. Ja, daar mee was bewezen dat de Vikingen eerder op het Amerikaanse continent waren dan Columbus. De foto's zijn van twee dorpen, een nagebouwd en een orgineel met nagebouwde huizen, omdat de vikingen na hun vertrek alles verbrand hebben. Dit was normaal voor hun. Doordat de ijzeren spijkers duur en moeilijk te maken zijn, steken ze de huizen in brand om dan als het afgebrand is de spijkers op te rapen en mee te nemen naar de volgende plek, waar ze weer herbruikt werden. De boot op de foto's is ook een kopie van het origineel, maar is door vrijwilligers daadwerkelijk over de route gevaren die de Vikingen ook gevaren hebben. Ze hebben er ruim drie maanden over gevaren. Dit van uit Noorwegen via IJsland, Groenland en de Labradorkust naar Newfoundland.

Beautiful rides across the island with many fjords and lakes. Finally, a visit to the first Viking fortress in North America. This proved that the Vikings arrived on the American continent before Columbus. The photos are of two villages, one recreated and one original with recreated houses, because the Vikings burned everything after their departure. This was normal for them. This is because the iron nails are expensive and difficult to make, so they set the houses on fire and then pick up the nails when it has burned down and take them to the next place where they were reused. The boat in the photos is also a copy of the original, but volunteers actually sailed the route that the Vikings also sailed. They sailed over it for more than three months. This is from Norway via Iceland, Greenland, and the Labrador coast to Newfoundland.

13 september 2023 - September 13, 2023

's Avonds nog naar een brouwerij geweest en daarna met Lisa en Sebastiaan naar een cafe in de stad waar men gescreeched kan worden. Dan word je op genomen in de orde van New Found Landers. Men krijgt een verhaal te horen hoe dit is ontstaan en men moet een zin uitspreken op zijn New Found Landers. Dan krijg je een stukje vlees klaargemaakt door verbrande rum en moet je een glas Sreech rum drinken en een kabeljauw kussen. Daarna ben je opgenomen in de orde van New Found Landers (inclusief Oorkonde).

In the evening I went to a brewery with Lisa and Sebastiaan, and later to a bar in the city where people can be screeched. Then you will be accepted into the order of New Found Landers. One is telling a story about how it came to be. And one has to say a sentence in the speech New Found Landers. Then you get a piece of meat prepared with burning rum, and you have to drink a glass of Sreech rum and kiss a cod. Afterwards you are included in the order of New Found Landers (including the official paper).

9 tot 13 september 2023 - September 4 till 13, 2023

Onderweg naar New Found Land, Canada. 's Morgens de trailer ingepakt en aangekoppeld. In het begin van de middag naar de haven gereden. Daar mij gemeld en in de rij aangesloten. Rond 16:00 begon het boarden van de boot. Ik was vrij snel aan de beurt en stond dus vrij voor- aan. Aan boord een Duits stel ontmoet: Lisa en Sebastiaan. We zijn aan de praat geraakt en zijn bij vertrek naar het bovenste buiten dek gegaan. Daar raakten we weer aan de praat met een groep van 6 Amerikaans/Poolse motorrijders. Dit was erg gezellig, Ze lieten ons iets proeven, wat ze zelf gemaakt hadden. Het was van pure alcohol met in water gekookte citroenen en later uitgeperst dat aan kokend water toegevoegd en afgevuld met de pure alcohol en dat laten afkoelen. Nu heeft het een sterkte van ongeveer 45 tot 50%. Dit hadden ze bij zich in heupflessen van 1.75 liter. Het is een goede avond geworden, samen gegeten aan boord . Na het eten zijn Lisa, Sebastiaan en ik naar de bioscoop gegaan, want daar zou je goed kunnen slapen. Na de film een poging gewaagd. maar nee het was niets. Ik ben naar boven naar de bar gegaan om daar proberen te slapen. Dit was ook niks, en heb ongeveer 4 uur gebroken geslapen. Dus na het lossen van de boot een korte rit naar een mooie plek om te rusten en 's avonds te slapen. De volgende dag verder door, richting St John's. 's Middags aan gekomen bij de vuurtoren van Cape Spear. Dit is het meest oostelijk gelegen punt van het Noord Amerikaanse continent. Gevraagd of ik hier mocht overnachten. Dit was geen probleem. Ik hoor ineens mijn naam roepen. Lisa en Sebastiaan kwamen net het koffietentje uit wat daar was. Zij hadden een pad gelopen dat ongeveer 2 uur zou duren naar dit punt, maar ze hebben er 4 uur over gedaan en de duisternis was al in aantocht. Daarom bood ik aan om hen terug naar hun auto te brengen. Dus de trailer afgekoppeld en op pad. Tijdens de rit naar hun auto boden ze aan om samen te gaan eten in het dorp waar zij bleven slapen. Zo gezegd zo gedaan. Het was weer gezellig en we zullen kijken of we elkaar morgen in St. John's nogmaals treffen. Ik zit bij Starbucks dit te schrijven en wie komt daar binnen Lisa. Sebastiaan was aan het shoppen. We hebben nog wat gepraat en ze zou doorgeven waar we elkaar treffen vanavond in St John's. Kreeg net bericht we gaan samen naar een brouwerij in St John's. Volgende keer meer.

3 tot 9 september 2023 -September 3 till 9, 2023

Weer op pad naar het westen van Nova Scotia om het schiereiland rond te gaan. Jammer van het weer: dat is wat minder deze dagen. Het was mistig bij de vuurtoren van Yartmouth. Door via het zuiden naar het oosten. Het is een mooi gebied om doorheen te rijden. Onderweg naar Antigonish werd ik naar de kant gedirigeerd. Een jong stel vertelde mij dat ik rubber aan het verbranden was op mijn trailer. Er stonden twee banden aan de rechterachterkant tegen elkaar. Het bleek dat de ophanging van de achterste as was afgebroken. Ik heb het wiel eraf gehaald en de as met een spanband omhoog getrokken en vast gemaakt. Zo op vijf wielen verder gegaan naar Antigonish. Daar had ik een adres gekregen van een bedrijf dat mij waarschijnlijk wel kon helpen. Het bedrijf kom mij niet helpen maar er was een lasser aan het werk en die heeft er naar gekeken. Hij heeft zijn broer gebeld en die had tijd. Ik ben er naar toe gereden en binnen een uur was het weer gerepareerd en kon ik weer verder. De volgende dag het schiereiland achter mij gelaten en het eilanddeel van Nova Scotia op. Hier door een Canadees Nationaal park gereden. Een mooie rit met stevige klimmen en afdalingen. Ik ben nu in Noord Sidney en ga morgen met de veerpont naar New Found Land. Een tochtje over zee van 16 uur. 

So, back on the road to western Nova Scotia to tour the peninsula. It's a shame that the woes are a bit less these days. It was foggy at Yarmouth Lighthouse. through the south to the east. it is a beautiful area to drive through. On the way to Antigonish, I was overtaken and driven to the shore. a young couple told me I was burning rubber on my trailer. there were two tires against each other on the right rear side. It turned out that the rear axle suspension had broken off. removed the wheel pulled the axle up with a tension strap and secured it. so we continued on five wheels. to Antigonish, where I had received an address from a company that could probably help me. The company won't help me, but there was a welder at work and he looked at it. He called his brother and he had time. I drove there and it was repaired within an hour. and ko could continue again. The next day I left the peninsula behind me and entered the island part of Nova Scotia. drove through a Canadian National Park here. A beautiful ride with steep climbs and descents. I'm in North Sydney now and will take the ferry to New Found Land tomorrow. A 16-hour sea trip.

30 augustus to 2 september 2023 - August 30, till September 2, 2023

Terug in Canada. Na de reparatie overnacht op een truckers parkeerplaats en 's morgens door gereden naar Nova Scotia. Bij het begroetingscentrum overnacht, maar voor de overnachting even op het dak van de trailer geweest. Ik miste namelijk wat kilowatt uren. Op het dak bleek een zonnepaneel totaal vanaf gewaaid te zijn en dus ook de kabel gebroken. Daardoor had ik maar halve zonnekracht. Ik heb de kabel weer aan elkaar gemaakt en nu dus weer volle kracht alleen 100 watt minder, maar het werkt weer. De volgende dag verder met een tussenstop op wederom een truckers parkeerplaats. Om door te gaan naar een plek langs het strand. Ik had op google earth gekeken en kon daar draaien. Ik ben hier twee dagen gebleven. De tweede avond stonden we met 4 campers op die plek aan het strand. Samen met mijn directe buren een kampvuurtje gestookt. Het was erg gezellig. Een mooie maan opkomst boven het water en ineens zag een van de mensen Starlink over komen. Een mooi gezicht maar het gaat zeer snel. Ik kon niet eens een foto nemen (dus heb ik er een van het internet gehaald). 

Back in Canada. After the repair we spent the night in a truckers parking lot and in the morning we drove to Nova Scotia and spent the night at the greeting center. but spent the night on the roof of the trailer. I was missing some kilowatt hours. When we got there, it turned out that a solar panel had been completely blown off and the cable was also broken. That meant I only had half the sun's power. So I put the cable back together, and now full power again, only 100 watts less. but it works again. the next day we continued with a stop at another truck parking lot. To continue to a spot along the beach, I looked on Google Earth and was able to turn there. I stayed here for two days. the second evening we stood at that spot on the beach with 4 campers. I lit a campfire together with my immediate neighbors. was very pleasant. a beautiful moon rises over the water. and Suddenly one of the people saw Starlink coming over, a beautiful sight but it went very fast I couldn't even take a picture (so I got one from the internet).